2014-01-14 14.00 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 VII ŠAUKIMO 39 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

 

2.       

 

Dėl Alvido Šimelionio atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

 

Dėl Inesos Murauskienės paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

3.1. Dėl Inesos Murauskienės paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Alternatyvus)

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

4.       

 

Dėl Alinos Overlingaitės paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

4.1. Dėl Alinos Overlingaitės paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Alternatyvus)

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

Papildomi klausimai

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-09 sprendimo Nr. T1-964 „Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mero išrinkimo“ 2.1. punkto pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-09 sprendimo Nr. T1-967 „Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ 2.1. punkto pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Edvardo Judženčio paskyrimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro direktoriumi

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

 

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Šarūnas Laužikas