2013-12-19 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 38 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

 

2.       

 

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

 

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

 

Dėl lėšų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

 

Dėl mokinio krepšelio lėšų pervedimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

 

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

7.       

 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

8.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014–2015 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Albina Šidlauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.       

 

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.   

 

Dėl 2014 metų Socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   

 Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų  2014 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

12.   

 

Dėl  Savivaldybės tarybos  2013-10-24 sprendimo Nr. T1-908 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 -2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

14.   

 

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti Ketinimų protokolą dėl Tvarios statybos skatinimo Baltijos jūros regione (Baltbuild) projekto narių bendradarbiavimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl patalpos - kambario, esančio H. Šojaus g. 12-102a, Šilutės mieste, pardavimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

17.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis  Šilutės klubui „Diabetas ABC“ ir Astmos klubui „Ave Vita“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.   

 

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų klubui „Marių burės“

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.   

 

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.   

 

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis IĮ sveikatos priežiūra, reabilitacija ir korekcija

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

22.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės seniūnijoje

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

23.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijoje Šilutės mieste, Verdainės ir Armalėnų kaimuose

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

25.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijoje Macikų ir Mažių kaimuose

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

26.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių seniūnijoje

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

27.   

Dėl teritorijos, esančios prie pastatų (unikalūs  Nr. 8892-7002-8013, Nr. 8892-7002 -8024,  Nr. 8892-7002-8035 ir  Nr. 8892-7002-8046), Vydūno g. 1, 1a, 1b ir 3, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav.,  detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., M. Jankaus g. 8 (kadastrinis Nr. 8867/0014:13 Šilutės m. k.v.),  detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

29.   

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Virgilijaus Pozingio veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

30.   

 

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

31.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

32.   

 

Dėl Savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

33.   

 

Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

34.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

35.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

36.   

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ Stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

37.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

38.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

39.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

40.   

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos, patvirtintos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-34, pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

41.   

 

Dėl viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų  pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

42.   

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

43.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

44.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimo Nr. T1-938 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjos: Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė ir Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

45.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

46.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

47.   

Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

48.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

49.   

Kiti klausimai.

 

Papildomi klausimai:

 

50.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės m., Lietuvininkų g. 61 (kadastrinis Nr. 8867/0014:28 Šilutės m. k. v.),detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

51.   

 

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g. 22 (kadastrinis Nr. 8867/0015:118 Šilutės m. k. v.) ir Lietuvininkų g. 22a (kadastrinis Nr. 8867/0015:185 Šilutės m. k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

52.   

 

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį  

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

53.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 2012-12-13   sprendimo Nr.T1-626 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009-10-29 sprendimu Nr. T1-1132, pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

54.   

 

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės turizmo  ir paslaugų verslo mokyklos

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Šarūnas Laužikas