2013-11-28 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 VII ŠAUKIMO 36 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

 

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

2.       

 

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

 

Dėl mokinio krepšelio lėšų pervedimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

 

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

 

Dėl asignavimų mokinio krepšeliui perskirstymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

7.       

 

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

8.       

 

Dėl lėšų perkėlimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

9.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

10.   

 

Dėl  Šilutės rajono 2014 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.   

 

Dėl Šilutės rajono 2014 metų  mėgėjų meno kolektyvų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

12.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų kultūros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

13.   

 

Dėl Šilutės rajono senųjų kapinių tvarkymo priemonių plano 2014 - 2020 m. patvirtinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

14.   

 

Dėl Šilutės sporto mokyklos pavadinimo ir  nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-793 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

18.   

 

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos „Šilutės sportas“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjos: Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė ir Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

19.   

 

Dėl 2010-06-29 bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-(9.40)-551-269P ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

20.   

 

Dėl Tuberkuliozės profilaktikos Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

21.   

Dėl kompleksinės pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, paslaugų plėtros 2013-2016 metų plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

23.   

 

Dėl pritarimo projektui „Nemuno deltos regioninio parko vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose esančių atliekų sutvarkymas“ finansuoti iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

24.   

 

Dėl pritarimo projektui ,,Šilutės rajono Vainuto seniūnijos Vainuto gyvulininkystės komplekso nugriovimas  ir teritorijos rekultivavimas“ finansuoti iš  aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

25.   

 

Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo programos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

26.   

 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės dvaro sodybos, vad. H. Šojaus, centrinių rūmų ir tarnų namo pritaikymas muziejinei veiklai“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

27.   

 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės dvaro sodybos, vad. H. Šojaus, kultūros paveldo tyrimų ir restauravimo centro įrengimas“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

28.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Inkaklių mokyklai-daugiafunkciam centrui  ir Savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

29.   

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio  nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

30.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti ir naudoti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

31.   

 

Dėl tarnybinio buto išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir priskyrimo savivaldybės socialinio būsto fondui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

32.   

Dėl pritarimo panaudoti Savivaldybės biudžeto lėšas socialinio būsto pirkimui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

33.   

 

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

34.   

 

Dėl leidimo nurašyti  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius  daiktus

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

35.   

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“  2012-2014 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

36.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

37.   

 

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2014 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

 

38.   

 

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

39.   

 

Dėl kiaulininkystės komplekso, esančio Miško g. 29, Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumento rengimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

40.   

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

41.   

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos ir Šilutės seniūnijose

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

42.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:397 Pagrynių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

43.   

 

Dėl žemės sklypų, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Verdainės k.  (kadastriniai Nr. 8817/0007:152 Jonaičių k. v. ir 8817/0007:155 Jonaičių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

44.   

 

Dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8817/0006:63 ir Nr. 8817/0006:61), esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

45.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Verdainės k. (kadastrinis Nr. 8817/0007:370), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

46.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimo Nr. T1-923 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimo Nr. T1-443 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus specialistė

 

47.   

 

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė