2013-10-24 14.00 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 VII ŠAUKIMO 35 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

2.       

 

Dėl paskolos – kreditinės linijos

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

 

Dėl ilgalaikių paskolų iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl leidimo perkelti 2013 metų Savivaldybės  biudžeto asignavimus

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

 

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

7.       

 

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimų mokinio krepšeliui perskirstymo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

8.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.       

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ reorganizavimo prijungiant prie Viešosios įstaigos „Šilutės sportas“

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjos: Živilė Targonskienė, personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė ir Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.   

Dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugų perdavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

11.   

 

Dėl paramos skyrimo Aušrinei Overlingaitei

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja l. e. vedėjo pareigas

 

12.   

 

Dėl  Šilutės rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

13.   

Dėl projekto, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-799, pavadinimo pakeitimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

14.   

 

Dėl Tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T1-796 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaikų darželio įrengimas Vainuto vidurinėje mokykloje“ papildymo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Andrejevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T1-643 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-1008 „Dėl Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklių“ papildymo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

18.   

 

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.   

Dėl sutikimo keisti mokyklos pastato dalies paskirtį į gyvenamąją

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.   

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės diabeto klubui „Margainis“   

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.   

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

22.   

 

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą „Šilutės rajono Vilkyčių kadastrinės vietovės Grumblių vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

23.   

 

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą „Kintų žiemos polderio  rekonstrukcija“

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

24.   

 

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą „Pakalnės vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

25.   

 

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą „Aukštumalės žiemos polderio  rekonstrukcija“

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

26.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Stankiškių vasaros polderio  rekonstrukcija“

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

27.   

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijoje Šilutės mieste ir Pagrynių, Šlažų, Gaidelių, Kirlikų kaimuose

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.   

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Rusnės seniūnijoje

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

29.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl., Klaipėdos g. 85 (kadastrinis Nr. 8890/0001:77 Žem. Naumiesčio m.k.v.), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl. (kadastrinis Nr. 8890/0001:78 Žem. Naumiesčio m.k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

30.   

Dėl Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 m. patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

  Papildomas klausimas į darbotvarkę įtrauktas 2013-10-23 Lietuvos Socialdemokratų partijos Šilutės  skyriaus frakcijos siūlymu

31.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimo Nr. T1-443 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

32.   

 

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Daiva Žebelienė