2013-09-26 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 VII ŠAUKIMO 34 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

2.       

 

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

 

Dėl  asignavimų perkėlimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo Rusnės seniūnijai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo Kintų Vydūno kultūros centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

6.       

 

Dėl mokinio krepšelio lėšų skyrimo Šilutės pirmajai gimnazijai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

7.       

 

Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-836 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2013-2014 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės r. vaikų meno mokyklos teikiamų paslaugų suaugusiesiems

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

 

Dėl papildomų lėšų skyrimo viešajai įstaigai „Šilutės krepšinis“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.   

 

Dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugų perdavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-330 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimo Nr. T1-1090 „Dėl Šilutės rajono naminių gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas – sanitarijos inspektorius

 

14.   

Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

15.   

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

17.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-1500 ir 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-271 pripažinimo netekusiais galios

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

19.   

 

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis IĮ Sveikatos priežiūra, reabilitacija ir korekcija

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

22.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T1-756 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilutės socialinių paslaugų centrui  ir UAB „Šilutės vandenys“ pakeitimo       

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

23.   

 

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

24.   

 

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių  žemės sklypų bei jų dalių perdavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

25.   

Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn turtą iš UAB „Šilutės būstas“                

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

26.   

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

27.   

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

28.   

 

 

Dėl buto priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

29.   

 

Dėl Šilutės H. Šojaus dvaro sodybos plėtros vizijos

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

30.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro steigimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

31.   

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro steigimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys

 

32.   

Dėl sutikimo perimti turtines ir neturtines teises ir įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

33.   

 

 

Dėl viešųjų įstaigų „Šilutės krepšinis“ ir „Šilutės sportas“  reorganizavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

34.   

 

Dėl investicinio projekto „Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių užtvankos hidrotechninių statinių rekonstrukcija“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

35.   

 

Dėl investicinio projekto „Šilutės rajono Kintų seniūnijos Rugulių žiemos polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

36.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimo Nr. T1-629 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas- vyriausias architektas

 

37.   

 

Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos seniūnijoje

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

38.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimo Nr. T1-687 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8817/0006:281, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

39.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:641 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

40.   

 

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:207, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

41.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:364 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

 

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

42.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl. (kadastrinis Nr. 8827/0002:1021 Kintų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

43.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Verdainės k. (kadastrinis Nr. 8817/0007:237 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

44.   

Kiti klausimai.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė