2013-07-25 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

32 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

2.       

 

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo Saugų vaikų globos namams

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

 

Dėl 2013 metų žemės mokesčio lengvatų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominykas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

6.       

 

Dėl pritarimo Savivaldybės administracijai rengti paraišką daliniam finansavimui iš kultūros departamento paveldotvarkos programai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.       

 

Dėl Šilutės r. Vainuto vidurinės mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

8.       

 

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

9.       

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2013–2014 mokslo metais nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T1-793 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

11.   

 

Dėl Šilutės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

12.   

Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto struktūros ir veiklos 2007-2014 metų strategijos II dalies naujos redakcijos patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Algirdas Gečas, Savivaldybės tarybos narys

 

14.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro steigimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Savivaldybės tarybos narys

 

15.   

Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – inžinierius

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-775 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ 1.5. punkto pakeitimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios  žemės perdavimo valdyti patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panaudai), nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.   

Dėl pritarimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.   

 

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Juknaičių pagrindinei mokyklai

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.   

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

22.   

Dėl pritarimo dalyvauti visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, projekte

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

23.   

 

Dėl Šilutės rajono 2015-2024 metų strateginio plėtros plano metmenų patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo metodikos patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

25.   

Dėl Savivaldybės merės Daivos Žebelienės atostogų

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

26.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Grabupių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

27.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 22 (kadastrinis Nr. 8867/0015:118), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 22A (kadastrinis Nr. 8867/0015:185), detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Papildomi klausimai:

 

 

      28.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimo Nr. T1-443 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

      29.

 

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Pramonės g. 7 (kadastrinis nr. 8867/0006:35), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

      30.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:440 Pagrynių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

31.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Daiva Žebelienė