2013-06-27 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 VII ŠAUKIMO 30 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo Žibų pradinei mokyklai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl kredito sutarčių

 Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl mokinio krepšelio lėšų pervedimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

 Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2013-2014 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl struktūros pertvarkos Kintų vidurinėje mokykloje

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-1253 „Dėl mėnesinio mokesčio ir lėšų naudojimo už vaiko ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose“ 1.1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl priėmimo į Šilutės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja l. e. vedėjo pareigas

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-679 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas- gamtosaugininkas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaikų darželio įrengimas Vainuto vidurinėje mokykloje

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Lopšelio-darželio pastato sutvarkymas Juknaičių kaime”

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“

 Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Galimybių studijų „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“, „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ parengimas“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Karklų gatvės rekonstravimas“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Tumaitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių mokymai (3 etapas)“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T1-847 patvirtinto Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl 2010-10-15 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-934 su Degučių bendruomene „Rytdiena“ laikotarpio pratęsimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Rusnės šeima“   

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės ligoninei ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

 Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

                                                                                    

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos miesto savivaldybės

 Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl žemės sklypo dalies priskyrimo privatizuojamam objektui

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1361 „Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k. (kadastrinis Nr. 8827/0003:297 Kintų k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen., Vorusnės k. (kadastrinis Nr. 8854/0005:8 Rusnės m. k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl teritorijos, esančios Kuršmarių g., Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Švėkšnos gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Juknaičių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Macikų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Vainuto gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Žemaičių Naumiesčio gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Kintų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Rusnės gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų II pusmečio  darbo plano

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 Papildomi klausimai:

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen., Pakalnės k. (kadastrinis Nr. 8854/0006:78 Rusnės m. k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimo Nr. T1-443 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                             Šarūnas Laužikas