2013-05-30 14.00 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

29 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

 1.  

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl trumpalaikės paskolos

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl ilgalaikių paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo  

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

 

Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edita Šukytė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-332 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Lamatos žemė“   

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

 

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo Šilutės rajono savivaldybė, nurašymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono 2005-2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407, papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ 2013 metų tikslinio finansavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stankuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

 1.  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilutės rajono savivaldybės Rusnės seniūnijoje

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastriniai Nr. 8840/0002:581 Pagrynių k. v. ir Nr. 8840/0002:21 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

            Papildomas klausimas:

 1.  

Dėl darbo sutarties su Ona Jackūniene nutraukimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė