2013-04-25 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

28 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Šilutės mieste

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatymo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų veiklos užduočių projektų patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl struktūros pertvarkos Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės r. Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro steigimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Pagrynių filialo uždarymo ir naujos redakcijos Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vima Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 22 filialų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vima Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti Ketinimų protokolą dėl Šilutės rajono ir Švedijos Vellinge savivaldybių bendradarbiavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edita Šukytė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su laivo M53 „Skalvis“ įgula ir leidimo naudoti Šilutės rajono savivaldybės herbą bei Šilutės rajono savivaldybės vėliavą kaip simbolius

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edita Šukytė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto 2013 metų šventės  dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gorainių bendruomenei

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilutės socialinių paslaugų centrui  ir UAB „Šilutės vandenys“                   

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

  Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų klubui „Marių burės“

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Medžiotojų g. 23A (kadastrinis Nr. 8840/0002:405), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:406), detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 1.  

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

Papildomas klausimas:

 1.  

Dėl darbo sutarties su Jadvyga Ažukaitiene nutraukimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė                                                   

 1.  

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Daiva Žebelienė