2013-03-28 14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

27 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

 1.  

 

Dėl finansinių įsiskolinimų bankams refinansavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų vadovų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos zonos nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus mokyklose 2013-2014 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl vidaus struktūros pertvarkos Vainuto vidurinėje ir Katyčių pagrindinėje mokyklose

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų 2013 m. sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2013 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Vladas Kainovaitis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono socialinių globos įstaigų vadovų veiklos 2012 metų ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

22.   

Dėl Šilutės senelių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės senelių globos namų nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  2013 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų 2012 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės muziejaus 2013 metų darbo plano ir Šilutės kamerinio dramos teatro 2013 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti ir naudoti  Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-612 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės 2005-2014 metų strateginio plėtros plano įvertinimo ataskaitai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-644 „Dėl Šilutės rajono 2015-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo koordinacinės ir darbo grupių sudarymo“ papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T1-166 „Dėl ilgalaikės paskolos valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Viešosios erdvės sutvarkymas Mažosios Lietuvos gatvėje, Saugose“

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos, patvirtintos savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-35, pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Ievų gatvės pavadinimo suteikimo Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių seniūnijos Gurgždžių kaime

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav.,  Rusnės sen., Šyškrantės k., (kadastrinis Nr. 8854/0002:125 Rusnės m. k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl. (kadastrinis nr. 8890/0001:70 Žemaičių Naumiesčio m. k. v. ), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Papildomas klausimas:

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2012-2014 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė