2013-02-28   14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

26 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl lėšų skyrimo skoloms dengti

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2013 metų veiklos programų

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

 

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2012 metų ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2012 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo VŠĮ „Šilutės krepšinis“ 2012 m. ataskaitoms ir įstaigos 2013 m. veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Vitkauskaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono 2013 metų mėgėjų meno kolektyvų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo mėgėjų meno kolektyvų apžiūroms organizuoti

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų kultūros projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2013-2015 metų programų tvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-12-15 sprendimo Nr. T1-246 „Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl avarijų ir kitų nenumatytų atvejų pasekmių šalinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

                                                   

 1.  

Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo, patvirtinto 2012-05-24 Tarybos sprendimu Nr. T1-430, pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2012 metų pajamų ir išlaidų ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ teikiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl leidimo atlikti siurblinės pastato kapitalinį remontą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“ ir Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo pagal panaudos sutartis biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo priimti nuosavybėn keleivių laukimo paviljoną

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas 

                    

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-1405 „Dėl Šilutės rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinių ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas

                             

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas 

                      

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės prioritetinių strateginių objektų sąrašo patvirtinimo ir Šilutės rajono savivaldybės  2013-2015 strateginio veiklos plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-619 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“,  papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

                     

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Informacijos rengėja  Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k., Beržų g. 1 (kadastrinis Nr. 8820/0001:216 Juknaičių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė  

                      

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav.,  Kintų sen., Ventės k., Marių g. 24 (kadastrinis Nr. 8827/0003:917 Kintų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

                        

 1.  

Dėl Savivaldybės merės Daivos Žebelienės atostogų

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl informacijos apie Šilutės prieplaukos darbo organizavimą, įkainių bei informacijos apie Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutarties vykdymą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Informacijos rengėja  Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

Papildomas klausimas įtrauktas į darbotvarkę Socialinių reikalų komiteto siūlymu

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

     Papildomas klausimas į darbotvarkę įtrauktas 2013-02-27 Liberalų partijos frakcijų siūlymu.

 1.  

Dėl darbo grupės sudarymo naujos redakcijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti

 

 

Pranėšėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė