2013-01-31  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

25 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

 

2.       

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutarties pasikeitimus

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pavirtinimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo 2013-2016 metų plano Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos stebėtojų tarybos, patvirtintos savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-35, pakeitimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-07-19 sprendimo Nr. T1-488 „Dėl Šilutės rajono kultūros centrų tarybų“ 2 punkto keitimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2013-2014 metų priemonių plano  patvirtinimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2012 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero fondo patvirtinimo ir jo naudojimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo Romualdai Ciparienei

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, L.e. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo Snieguolei Mikužienei

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, L.e. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas

 

 1.  

Dėl sutikimo reorganizuoti Šilutės dienos paslaugų centrą ir pavedimo Šilutės socialinių paslaugų centrui teikti Šilutės senelių globos namų struktūrinių padalinių – socialinių paslaugų tarnybos ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namų – socialines paslaugas

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėjai Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

13.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Dienos socialinė globa ir slauga namuose“

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja; Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra“

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono 2015-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo koordinacinės ir darbo grupių sudarymo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėjas Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-12-15 sprendimo Nr. T1-246 „Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros centrui

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-12-15 sprendimo Nr. T1-254 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui“ pakeitimo

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimų Nr. T1-401 ir Nr. T1-402 bei 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-334 pakeitimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl lietaus nuotekų tinklų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Šilutės vandenys“

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T1-1135 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl mokyklinių autobusų perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl UAB „Kintas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto panaudos sutartį su Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

 Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijoje

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Šilo g. 5 (kadastrinis Nr. 8867/0019:99 Šilutės m. k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutėje, Pramonės g. Nr. 6  (kadastrinis Nr. 8867/0006:97, Šilutės m. k. v.), detaliojo plano patvirtinimo  

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto mstl., A. Baranausko g. 29 (kadastrinis Nr. 8880/0003:74 Vainuto k.v.) ir  A. Baranausko g. 31 (kadastrinis Nr. 8880/0003:75 Vainuto k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. T1-575 „Dėl darbo grupės sudarymo naujos redakcijos Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti“ pakeitimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Dėl pritarimo Visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2012 m. ataskaitai

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Lina Pašinskytė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų I pusmečio  darbo plano

Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas; Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T-473 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-477 „Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės komiteto 2013 m. veiklos programos

Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

 1.  

Informacija: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 m. veiklos ataskaitos

Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

           Papildomi klausimai į darbotvarkę įtraukti TS- krikščionių demokratų partijos ir Liberalų ir  centro sąjungos partijos frakcijų siūlymais.

38.

 Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

 Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

39.

 Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą

 Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

      40.

 Kiti klausimai.

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė