2012-11-30

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

1.                             

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.                             

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.                             

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.                             

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.                             

Dėl leidimo perkelti asignavimus

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.                             

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose

*** Socialinių reikalų komitetas; Ekonomikos ir finansų komitetui

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.                             

Dėl 2013 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   

*** Socialinių reikalų komitetas; Ekonomikos ir finansų komitetui

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

8.                             

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos 2011 metų ataskaitai

*** Socialinių reikalų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

9.                             

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį UAB „Šilutės vandenys“

*** Ekonomikos ir finansų komitetas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 

10.                         

Dėl įgaliojimo pasirašyti žemės sklypų perdavimo ir priėmimo aktus

*** Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 

11.                         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

*** Socialinių reikalų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyrio skyriaus vedėja

 

12.                         

Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatavimo darbų minimalių apimčių nustatymo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyriaus skyriaus vedėja

 

13.                         

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyriaus skyriaus vedėja

 

14.                         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-562 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyrio skyriaus vedėja

 

15.                         

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, vykdymą ir įgyvendinimą, mokymai“

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

16.                         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 -2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

17.                         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

18.                         

Dėl  Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

19.                         

Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektui

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

20.                         

Dėl 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1045 „Dėl komunalinių-buitinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo ir papildymo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Artūras Losius, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

21.                         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio  deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2011-12-15 sprendimu Nr. T1-256, pakeitimo

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Artūras Losius, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

22.                         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo  

*** Ekonomikos ir finansų komitetas; Visiems komitetams

Projekto rengėjas Artūras Losius, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

23.                         

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės ir Saugų seniūnijose

*** Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.                         

Informacija Ekonomikos ir finansų komitetui: Pagrindiniai aspektai dėl trupininių kuro durpių panaudojimo biokuro katiluose

Informaciją pristatys UAB „Klasmann-Deilmann“ atstovas

 

25.                         

Informacija visiems komitetams: Dėl olimpiečių apdovanojimų

Informaciją parengė Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

26.                         

Informacija Socialinių reikalų komitetui: Dėl visuomenei naudingos veiklos Šilutės mieste

Informaciją parengė Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus l.e.v.p

 

27.                         

Informacija: Preliminarus 2013 metų VII – ojo šaukimo Tarybos ir komitetų posėdžių grafikas

 

Visiems komitetams

Informaciją parengė Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė