2012-12-13  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

24 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

 

2.       

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo mokinio krepšeliui

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.       

Dėl 2013 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

10.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos 2011 metų ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyrio skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-562 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas, Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyrio skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatavimo darbų minimalių apimčių nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyriaus skyriaus vedėja

 

14.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus turto poskyriaus skyriaus vedėja

 

15.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį UAB „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 

16.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės fotografų klubui

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 

17.   

Dėl įgaliojimo pasirašyti žemės sklypų perdavimo ir priėmimo aktus

Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 -2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

19.   

Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

20.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, vykdymą ir įgyvendinimą, mokymai“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

21.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T1-1512 ,,Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas“ pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

23.   

Dėl  Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

24.   

Dėl 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1045 „Dėl komunalinių-buitinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo ir papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

25.   

Dėl 2011-12-15 Šilutės rajono savivaldybės sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009-10-29 sprendimu Nr. T1-1132, pakeitimo“, pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

26.   

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo   

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

27.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės ir Saugų seniūnijose

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.   

Dėl išorinės reklamos įrengimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

29.   

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė