2012-11-22  14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

23 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

 1.  

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo mokinio krepšeliui

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl leidimo perkelti asignavimus

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl asignavimų perskirstymo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl 2013 metų žemės  mokesčio tarifų nustatymo

*** Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 1.  

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2013 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl leidimų laidoti žmonių palaikus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl  Šilutės rajono 2013 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl Šilutės rajono 2013 metų  mėgėjų meno kolektyvų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo  

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų kultūros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus turto poskyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 1.  

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 1.  

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų kuravimo sričių nustatymo

***Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

                Papildomas klausimas

18.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav. Šilutės sen., Pagrynių k., Draugystės g. 2 (kadastrinis Nr. 8840/0002:71 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos vyriausioji specialistė

19.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė