2012-10-25  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

22 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.                                 

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

2.                                 

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

3.                                 

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

4.                                 

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

5.                                 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

6.                                 

Dėl 2013 metų žemės  mokesčio tarifų nustatymo  

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

7.                                 

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

8.                                 

Dėl Vilniaus dailės akademijos ir Šilutės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

9.                                 

Dėl Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos 2008-2014 m. VIII punkto pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

10.                             

Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

11.                             

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-1253 „Dėl mėnesinio mokesčio ir lėšų naudojimo už vaiko ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose“ papildymo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

12.                             

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro steigimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

13.                             

Dėl Šilutės rajono savivaldybės (ES šalių savivaldybių merų sambūrio pakto dalyvės) tvarios energijos veiksmų plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

14.                             

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  darnios  energijos veiksmų plano patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

15.                             

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

16.                             

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

17.                             

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

18.                             

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

19.                             

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

20.                             

Dėl pritarimo valstybės ir savivaldybės turto ataskaitoms

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio skyriaus vedėja

21.                             

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio skyriaus vedėja

22.                             

 Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

23.                             

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

24.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

25.                             

Dėl darbo grupės sudarymo naujos redakcijos Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

26.                             

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

27.                             

Dėl projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)“

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio skyriaus vedėja

28.                             

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Rusnės kultūros namų rekonstrukcija. Neringos g. 2, Rusnėje“

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

29.                             

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Aktyvaus poilsio erdvės įrengimas Šyliuose” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

30.                             

Dėl leidimo Savivaldybės administracijai atlikti remonto darbus pastate, esančiame Kalinausko g. 10, Šilutėje

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

31.                             

Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės ir Usėnų seniūnijose

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

32.                             

Dėl žemės sklypo esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k. (kadastrinis Nr. 8817/0002:261 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Jonas Purlys, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

33.                             

Dėl priemokos skyrimo Savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Ambrozaičiui

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

34.                             

Dėl priemokos skyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams Alvidui Šimelioniui ir Vygantui Kamarauskui

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

35.                             

Dėl atsisakymo perimti Klaipėdos geležinkelio stoties pėsčiųjų tilto konstrukcijas iš akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

36.                             

Dėl atsisakymo perimti platformines automobilių svarstykles iš Klaipėdos teritorinės muitinės

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

37.                             

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                 Daiva Žebelienė