2012-09-27  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

21 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

 1.  

Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl kredito sutarties

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Kultūros plėtros programos lėšų panaudojimo turtui įsigyti

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 1.  

Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto veiklos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų 2013 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė

 1.  

Dėl darbo sutarties su Algimantu Jokšu nutraukimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė,  L.e. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas                                  

 1.  

Dėl paramos skyrimo Zuzanai Vaitkienei

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė,  L.e. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas 

 1.  

Dėl paramos skyrimo Vandai Černeckaitei

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė,  L.e. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas

 1.  

Dėl 2011-07-21 sprendimo Nr. T1-111 „Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Šilutės rajono savivaldybės viešose vietose“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. T1-147, pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos, patvirtintos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-34, pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-35, pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-330 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų medikamentams normatyvo nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas - Savivaldybės gydytojas

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T1-205 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2012-2014 metų programos patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimų 2011 m. birželio 30 d. Nr. T1-78 ir 2012 m. kovo 29 d. Nr. T1-363 pripažinimo netekusiais galios

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, tvarkos aprašo  patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-405 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus mokyklose  2012-2013 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl leidimo atlikti siurblinės pastato renovaciją

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkyčių Šv. Brunono bendruomenei

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos teritorinės muitinės

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Rusnės kultūros namų pastato sutvarkymas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER METODU)

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sveikas žmogus Katyčių bendruomenėje. II etapas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER METODU)

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pietų Baltijos visuotinis pasiekiamumas“

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 1.  

Dėl delegavimo į valdybą ir įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas    

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti asbesto gaminių atliekų šalinimo aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms gauti projekte

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas    

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 1.  

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Šarūno Laužiko veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 1.  

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Balčyčio veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 1.  

Dėl 2011-12-15 savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Etikos komisijos sudėties ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus specialistė

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-07-19  sprendimo Nr. T1-499 „Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) ir Macikų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų koncepcijų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė      

 1.  

Dėl teritorijos, esančios tarp Potvynio, Jovarų, Kurėno ir Dorės gatvių, Šilutės mieste, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė      

 1.  

Dėl žemės sklypų prie Litgrid AB ir AB „Lesto nuosavybės teise valdomų statinių, kurių unikalūs Nr. 8898-4011-9018, 8898-4011-9030, 8898-4011-9050, 8898-4011-9132, 8898-4011-9146, 8898-4011-9150, Naujapievių k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė                                        

 1.  

Dėl žemės sklypų prie Litgrid AB ir AB Lesto nuosavybės teise valdomų statinių, kurių unikalūs Nr. 8898-5015-5019, 8898-5015-5108, 8898-5015-5095, 8898-5015-5020, Vyžių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė                                        

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl. (kadastrinis Nr. 8872/0011:823 Švėkšnos k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė                                         

             Papildomi klausimai teikiami Socialinių reikalų komiteto pritarimu ir siūlymu.

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 1.  

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

Papildomi klausimai teikiami Tėvynės Sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymu.

 1.  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Usėnų sen., Usėnų k.  (kadastriniai Nr. 8877/0004:7, Nr. 8877/0004:12, Nr. 8877/0004:17, Nr. 8877/0004:19, Nr. 8877/0004:43, Nr. 8877/0004:121, Nr. 8877/0004:132, Nr. 8877/0004:218, Usėnų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo  ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas

 1.  

Kiti klausimai

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Daiva Žebelienė