2012-07-19  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.         

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybė merė

 

2.         

Dėl 2012 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.         

Dėl leidinių perdavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

4.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

5.         

Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Šilutės senelių globos namų direktoriui

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.         

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

7.         

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

8.         

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

9.         

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ stebėtojų tarybą

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

10.     

Dėl Šilutės rajono kultūros centrų tarybų

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

11.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos sutarčių dalyvių daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti rėmimo fondo tarybos“ pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.     

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių  suvažiavimą

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

13.     

Dėl Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

14.     

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  Peticijų komisijos sudarymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

15.     

Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-412 „Dėl savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T1-361 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

16.     

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T1-1670 priedo pakeitimo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

17.     

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.     

Dėl leidimo atlikti valymo įrenginių rekonstrukciją

Pranešėjas Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.     

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos teritorinės muitinės

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-07-25 sprendimo Nr. T1-125 „Dėl pavedimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei“ išdėstymo nauja redakcija

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

21.     

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) ir Macikų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų koncepcijų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

22.     

Dėl Neringos ir Šilutės rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgitas Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

23.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų II pusmečio darbo plano

Pranešėjai: Arvydas Jakas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Algirdas Balčytis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas; Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

24.     

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

 

25.     

Dėl Savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T1-992 patvirtinto važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pirmo priedo pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

26.     

Kiti klausimai

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Daiva Žebelienė