2012-06-28  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

17 POSĖDŽIO (PATIKSLINTA) DARBOTVARKĖ

 

1.    

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

2.    

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja    

3.    

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja    

4.    

Dėl mokinio krepšelio lėšų pervedimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja    

5.    

Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus mokyklose  2012-2013 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja      

6.    

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2012-2013 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

7.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-1379 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje“ ir 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-1657 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybės mokyklose vykdymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

8.    

Dėl 2011-11-24 sprendimo Nr. T1-209 „Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

9.    

Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

10.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

11.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės dienos paslaugų centro, esančio „Raudonkepuraitės“ lopšelyje-darželyje, pastato sutvarkymas“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

12.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės dienos paslaugų centrui ir Šilutės lopšeliui - darželiui „Raudonkepuraitė“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

13.                                  

Dėl leidimo Šilutės dienos paslaugų centrui perduoti pagal panaudos sutartis patalpas  Šilutės - Emericho miestų bendradarbiavimo draugijai, klubui „Moterų seklyčia“ ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės rajono skyriui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

14.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projektuose „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas) sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

15.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-257 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano  patikslinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

16.                                  

Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

17.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

18.                                  

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių butų pardavimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

19.                                  

Dėl Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties ir Savivaldybės gyvenamosios patalpos perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

20.                                  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

21.                                  

Dėl prašymo perduoti nekilnojamąjį turtą

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

22.                                  

Dėl leidimo pertvarkyti nuomojamą butą

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

23.                                  

Dėl 2009-01-05 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-4 su Šylių kaimo  bendruomene „Švylys“ pratęsimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

24.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

25.                                  

Dėl kurortinės teritorijos statuso Šilutės rajono gyvenamosioms vietovėms suteikimo inicijavimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

26.                                  

Dėl žemės sklypo prie nuosavybės teise valdomų pastatų, esančių Lietuvininkų g. 33A, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

27.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjai: Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė                                                         

28.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Plėtros ir planavimo skyriaus vedėjas

29.                                  

Dėl pavedimo Šilutės rajono savivaldybės administracijai

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

30.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos komitetų narių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas

31.                                  

Dėl __________________________________ paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

32.                                  

Dėl __________________________ paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Papildomi klausimai:

33.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

34.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

35.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

36.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

37.                                  

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Savivaldybės merė

Projekto rengėja Gintarė Tamašauskė, Tarybos sekretorė

38.                                  

Kiti klausimai

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Daiva Žebelienė