2012-05-24  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

14 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.          

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

2.          

Dėl finansinių įsiskolinimų bankams refinansavimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

3.          

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

4.          

Dėl Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

5.          

Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

6.          

 Dėl Nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

7.          

Dėl paramos skyrimo Nerijui Mauricui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

8.          

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1361 „Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

9.          

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

10.      

Dėl sutikimo atlikti kapitalinį remontą ir keisti patalpų paskirtį

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

11.      

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį UAB „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

12.      

Dėl 2009-05-06 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-338 su Vainuto seniūnijos bendruomene laikotarpio pratęsimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

13.      

Dėl turto perdavimo iš Rusnės specialiosios mokyklos į Savivaldybės administracijos balansą

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

14.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

15.      

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų Šilutės rajono savivaldybės mokyklose pareigybių skaičiaus normatyvų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

16.      

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2012-2014 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

17.      

Dėl UAB ,,Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

18.      

Dėl Savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio atostogų

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

19.      

Dėl sutikimo perimti patikėjimo teise valdyti namudinio kompostavimo konteinerius

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

Papildomi klausimai:

20.      

Dėl 2010-12-06 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-1064 su Usėnų seniūnijos bendruomene laikotarpio pratęsimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

21.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Barzdūnų k. (kadastrinis Nr. 8817/0002:136 Jonaičių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                      

22.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutėje, Naujakurių g. 2C (kadastrinis Nr. 8867/0008:200 Šilutės m. k. v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                        

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis