2012-04-26  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

13 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.          

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

2.          

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja

3.          

Dėl pritarimo UAB „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja

4.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-331 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

5.          

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų veiklos užduočių projektų patvirtinimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

6.          

Dėl Šilutės r. Degučių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio  gimnazijos ir Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio  reorganizavimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

7.          

Dėl  Šilutės pradinės ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklų reorganizavimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

8.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo pakeitimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

9.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

10.      

Dėl Šilutės rajono 2005–2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407,  papildymo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros vyriausiasis specialistas

11.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų parengimas“

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros vyriausiasis specialistas

12.      

Dėl 2011-09-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-166 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

13.      

Dėl Šilutės miesto 2012 metų šventės dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

14.      

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

15.      

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos visuomenės sveikatos centro

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė    

16.      

Dėl sutikimo perimti turtą iš Švietimo informacinių technologijų centro

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

17.      

Dėl UAB ,,Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje poveikio aplinkai vertinimo programos   projekto

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyr. specialistas – gamtosaugininkas

18.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Rupkalvių k. (kadastrinis Nr. 8840/0001:191 Pagrynių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

19.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

20.      

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių, Kintų, Šilutės, Švėkšnos, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

21.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

22.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Mero 2011 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

23.      

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

24.      

Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo

Pranešėja  Genovaitė Kimbrienė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

25.      

Informacija „Dėl Savivaldybės biudžeto 2012 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo“

Informacijos rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 

Kiti registruoti sprendimų projektai:

26.      

Dėl leidimo imti paskolą

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

27.      

Dėl trumpalaikės paskolos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

28.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr.T1-262 ,,Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

29.      

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose  nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

30.      

Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

31.      

Dėl paramos skyrimo Marytei Zalikienei

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja  Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

32.      

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

33.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T1-361 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

34.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl. (kadastrinis Nr. 8827/0002:503 Kintų k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

35.      

Dėl pritarimo Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir renovacijos techniniam projektui rengti

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Savivaldybės tarybos  narys

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis