2012-03-29  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

12 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

 

1.      

Dėl pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.      

Dėl asignavimų paskirstymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.      

Dėl pritarimo VšĮ „Šilutės krepšinis“ 2011 m. ataskaitoms ir įstaigos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė                                    

 

4.      

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė               

 

5.      

Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos projektui „IV mokinių sporto žaidynės“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė               

 

6.      

Dėl Jaunimo programos 2012 m. projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė               

 

7.      

Dėl pritarimo Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų 2011 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja          

 

8.      

Dėl Šilutės muziejaus 2012 metų darbo plano ir Šilutės kamerinio dramos teatro 2012 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja                                

 

9.      

Dėl pritarimo Šilutės rajono socialinių  globos įstaigų vadovų 2011 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

10.  

Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2011 metų vadovų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

11.  

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

12.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

13.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

14.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

15.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

16.  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

                          

17.  

Dėl pritarimo UAB „Šilutės vandenys“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

18.  

Dėl pritarimo UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

19.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2012-2014 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

20.  

Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė      

 

21.  

Dėl Maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros Šilutės rajone 2012-2014 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė      

 

22.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

23.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2011 metų veiklos ataskaitos ir 2012 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

24.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

25.  

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

26.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

27.  

Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.  

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

29.  

Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

30.  

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

31.  

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiąsias pradinio, specialiąsias pagrindinio ir darbinio ugdymo programas 2012-2013 mokslo metais, patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

32.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-305 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

33.  

Dėl Šilutės rajono pedagogų švietimo centro pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

34.  

Dėl bendradarbiavimo sutarties su nacionaline pasyvaus namo asociacija pasirašymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

35.  

Dėl gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių patvirtinimo  

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

36.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vainuto jaunimo klubui „Saulėtekis“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė    

 

37.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė    

 

38.  

Dėl darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                            

 

39.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T1-211 pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė    

 

40.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas               

 

41.  

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

42.  

Dėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros vyriausiasis specialistas       

             

43.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, vyriausioji specialistė  korupcijos prevencijai ir mobilizacijai

                         

44.  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Gardamo, Juknaičių, Rusnės, Saugų, Šilutės, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

                             

45.  

Dėl teritorijos, esančios tarp  Rusnės g. 8A ir  Lentpjūvės g. 9, Šilutėje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

                         

46.  

Dėl teritorijos, esančios tarp Potvynio, Jovarų, Kurėno ir Dorės gatvių, Šilutėje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

                         

47.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k. (kadastrinis Nr. 8817/0006:272 Jonaičių k. V.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

                         

48.  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k. (kadastriniai Nr. 8884/0001:30, Nr. 8884/0001:31 ir Nr. 8884/0001:32 Vilkyčių k. V.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

                         

49.  

Dėl prioritetinės plėtros teritorijų  Šilutės mieste nustatymo 

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

50.  

Dėl automobilių stovėjimo aikštelės dalies įrengimo Cintjoniškių gatvėje

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

51.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų I pusmečio darbo plano pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

52.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja    

 

53.  

Dėl priemokos panaikinimo Savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

54.  

Dėl priemokos panaikinimo Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojams Dainorai Butvydienei ir Raimundui Ambrozaičiui

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

55.  

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo pareigų atlikimo visuomeniniais pagrindais

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

56.  

Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius                           

 

 

Klausimas į darbotvarkę įtrauktas Lietuvos valstiečių liaudininkų frakcijos siūlymu.

57.  

Dėl  lėšų skyrimo Šilutės kultūros ir pramogų centrui garso aparatūrai įsigyti

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus specialistė

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis