2012-02-23  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

11 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.    

Dėl Savivaldybės administracijos 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.    

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2012 metų veiklos programų

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.    

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų, žemės nuomos mokesčių tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas 

 

6.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, vyr. specialistė korupcijos prevencijai ir mobilizacijai 

 

7.    

Dėl Eglės Vaitkutės, Ramintos Žvirblytės ir Aleksandro Pancerovo premijavimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė              

 

8.    

Dėl  Šilutės rajono 2012 metų mėgėjų meno kolektyvų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo Degučių kaimo folkloro kolektyvo „Pilutė“ koncertiniams rūbams įsigyti

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.    

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų kultūros projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2011 metų ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė-Savivaldybės gydytoja

 

11.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė-Savivaldybės gydytoja

12.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2010-2015 metų programos įgyvendinimo priemonių plano papildymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė-Savivaldybės gydytoja

 

13.                                  

Dėl darbo sutarties su Liuda Skuodiene nutraukimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vedėja pavaduotoja

 

14.                                  

Dėl Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

15.                                  

Dėl Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

16.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos 2011 metų ataskaitoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja 

 

17.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2012–2014 metų programų tvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

18.                                  

Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatų įgyvendinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

19.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Bendruomenės užimtumas, gyvenimo kokybės gerinimas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

20.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Parubežio miestelio kultūrinių tradicijų puoselėjimas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

21.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

22.                                  

Dėl pritarimo Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos siūlymui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas                      

 

23.                                  

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2012 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas

 

24.                                  

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių butų pardavimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

25.                                  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

26.                                  

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2012 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

27.                                  

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

28.                                  

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

           

29.                                  

Dėl turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

           

30.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybinei miškų tarnybai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

31.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Saugų artuma“

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

           

32.                                  

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypus

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

33.                                  

Dėl panaudos sutarčių su kaimo bendruomene „Želvesys“ ir Inkaklių bendruomene „Ašva“ galiojimo termino pratęsimo ir pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

34.                                  

Dėl atstovo skyrimo į Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų  pardavimo ir nuomos aukcionų komisijos sudėtį

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

35.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

36.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano Investicijų programos papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

37.                                  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė       

                                        

38.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė-Savivaldybės gydytoja

 

39.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė-Savivaldybės gydytoja

 

40.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

Klausimas į darbotvarkę įtrauktas Socialinių reikalų komiteto siūlymu.

41.                                  

Dėl pritarimo projekto „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ partnerystei

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Informacijos rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

Klausimas į darbotvarkę įtrauktas Lietuvos valstiečių liaudininkų frakcijos siūlymu.

42.                                  

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos perdavimo pagal panaudos sutartis asociacijoms

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

43.                                  

Informacija „Dėl Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitos“

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Informacijos rengėja Genovaitė Kimbrienė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja

 

 

44.                                  

Informacija „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo rezultatų“

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Informacijos rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis