2012-01-26  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

10 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

 

Garbės piliečio vardo regalijos įteikimas doc. dr. Romualdai Onai Dobranskienei

 

1.    

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2011 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

3.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų 2012 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė                                                         

4.    

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Pašinskytė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

5.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T1-944 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja                                               

6.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 - 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja                                              

7.    

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo 2013-2015 metų plano Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                          

 

8.    

Dėl priėmimo į Šilutės r. vaikų meno mokyklą tvarkos  aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                          

 

9.    

Dėl steigėjo atstovo delegavimo į Šilutės dienos paslaugų centro tarybą

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė                                                

10.                                  

Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja                                                                                                                              

11.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Katyčių bendruomenei

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

12.                                  

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                               

 

13.                                  

Dėl Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                             

 

14.                                  

Dėl Šilutės rajono 2005–2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407, papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja, Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė                        

 

15.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sveikas žmogus Katyčių bendruomenėje” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                                                             

16.                                  

 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Poilsio parkas Gardamo bendruomenei” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                  

 

17.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Miško gėrybės – bendruomenės gerovė” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                  

 

18.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Saugų artuma” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                                                             

19.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Bendruomenės užimtumas, gyvenimo kokybės gerinimas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                                                             

20.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjai: Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė ir Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas            

 

21.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ribų keitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė     

                     

22.                                  

Dėl Šilutės  rajono savivaldybės tarybos 2011-07-21 sprendimo Nr. T1-126 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Vainuto, Gardamo, Juknaičių ir Šilutės seniūnijose“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                          

 

23.                                  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Saugų, Šilutės, Usėnų, Vainuto seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė     

                     

24.                                  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8867/0007:76), esančio Kuršių g. 13, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė     

 

25.                                  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k. (kadastriniai Nr. 8884/0002:353 ir Nr. 8884/0002:336), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė     

 

26.                                  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis Nr. 8874/0002:99 Traksėdžių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

 Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė   

                  

27.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-1654 ,,Dėl su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

28.                                  

Dėl automobilių stovėjimo aikštelės dalies įrengimo Cintjoniškių gatvėje

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

29.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos

Pranešėjas Arvydas Jakas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

30.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų I pusmečio  darbo plano

Pranešėjai: Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė; Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas; Arvydas Jakas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

31.                                  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 

Papildomas klausimas

32.                                  

Dėl žemės sklypų, esančių Cintjoniškių g. 13, Šilutėje (kadastriniai Nr. 8867/0006:67 ir Nr. 8867/0006:3), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Simona Černeckienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė     

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis