2011-12-15  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

9 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.    

Informacija „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ribų keitimo“

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Klausimą pristatys Neringos savivaldybės atstovai

 

2.    

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.    

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                        

 

4.    

Dėl lėšų perskirstymo viešųjų darbų programai vykdyti

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                       

 

5.    

Dėl mokinio krepšelio lėšų

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                       

 

6.    

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

7.    

Dėl leidimo perskolinti  paskolą

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

8.    

Dėl skolų grąžinimo sutarties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

9.    

Dėl Šilutės miesto garbės piliečio vardo suteikimo doc. dr. Romualdai Dobranskienei

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos vedėja

 

10.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos 2010 metų ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

11.                                  

Dėl Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

12.                                  

Dėl Šilutės Žibų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

13.                                  

Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

14.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų kultūros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.                                  

Dėl Šilutės rajono 2012 metų  mėgėjų meno kolektyvų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

16.                                  

Dėl VšĮ „Šilutės krepšinis“ įstatų patvirtinimo nauja redakcija

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė

 

17.                                  

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė

 

18.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės r. savivaldybės pastato mažosios salės sutvarkymas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

19.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sporto ir laisvalaikio zonos įrengimas Grabupiuose” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos IV krypties „Leader metodo įgyvendinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

20.                                  

Dėl Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

21.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

22.                                  

Dėl Tarybos 2011-07-21 sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Šilutės senelių globos namų modernizavimo“ papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

23.                                  

Dėl Sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

25.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimo Nr. T1-115 ir 2004-12-23 sprendimo Nr. T1-550 1 bei 2 punktų pripažinimo netekusiais galios

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

26.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

27.                                  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

28.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

29.                                  

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

30.                                  

Dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo ir suteikimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

31.                                  

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai Savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypus

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

32.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti ir naudoti Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

33.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų 2009-06-25 sprendimu Nr. T1-1046, pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

 

34.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio  deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009-10-29 sprendimu Nr. T1-1132, pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

 

35.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 -2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

36.                                  

Informacija „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas vyr. architektas

 

37.                                  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8867/0019:119), esančio Ramučių g. 40A, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

38.                                  

Dėl Etikos komisijos sudėties ir nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai

Teikiamas komitetų pritarimu

39.                                  

Dėl Administracijos direktoriaus rezervo likučio panaudojimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

40.                                  

Dėl trumpalaikės paskolos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis