2011-10-27   14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

7 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.          

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.          

Dėl Savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo valstybinėms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.          

Dėl paskolos - kreditinės linijos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.          

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.          

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-1391, pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.          

Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-1389, pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T1-1687, priemonėms skirtų lėšų patikslinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

8.          

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros tvirtinimo ir paslaugų teikimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

9.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premijos komitetą

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

10.      

Dėl  Šilutės rajono 2012 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.      

Dėl Šilutės rajono kultūros centrų tarybų

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

12.      

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1361 „Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.      

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji  specialistė

 

15.      

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimų 2011-01-27 Nr. T1-1628,  2010-12-16 Nr. T1-1602,  2009-12-17 Nr. T1-1194 pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji  specialistė

 

16.      

Dėl leidimo pertvarkyti nuomojamą butą

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji  specialistė

 

17.      

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamojo namo dalių ir butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

18.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patikslinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

19.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-1649 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas

 

20.      

Dėl Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

21.      

Dėl pritarimo paramos sutarčių projektui

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

22.      

Dėl Šilutės dienos paslaugų centro nuostatų patvirtinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                   

 

23.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kintų seniūnijos gyvenamosios aplinkos gerinimas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

24.      

Dėl pritarimo dalyvauti šildymo sistemų atnaujinimo panaudojant atsinaujinančios energijos šaltinius projektuose

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

25.      

Dėl priemokos skyrimo Savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

26.      

Dėl priemokos skyrimo Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojams Dainorai Butvydienei ir Raimundui Ambrozaičiui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

27.      

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetų sudėties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

28.      

Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė,  Ūkio skyriaus vyriausioji  specialistė

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis

 

Papildomas klausimas teikiamas svarstyti Socialinių reikalų komiteto siūlymu

29.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių papildymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai

30.      

Dėl lėšų skyrimo savivaldybės administracijai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms apskaičiuoti ir mokėti

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

31.      

Dėl Jaunimo programos 2011 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė,  Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė              

 

32.      

Informacija dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo

Informacijos rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja