2011-09-29   14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

6 POSĖDŽIO   DARBOTVARKĖ

 

1.          

Dėl 2011 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė,  Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.          

Dėl asignavimų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

3.          

Dėl Rusnės seniūnijos pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, sąmatos patikslinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

4.          

Dėl Šilutės rajono vaikų meno mokyklos pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, sąmatos patikslinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyresnysis specialistas

 

5.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1564 patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

6.          

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiąsias pradinio, specialiąsias pagrindinio ir darbinio ugdymo programas 2011-2012 mokslo metais, patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-1220 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo  ir  2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-1490 pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja  Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.          

Dėl Mero pavaduotojos Stasės Skutulienės veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

9.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja  Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja  Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

11.      

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2012-2015 metų veiklos ir plėtros plano derinimo

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja                    

 

12.      

Dėl pritarimo Valstybės ir Savivaldybės turto ataskaitoms

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja                    

 

13.      

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų projektų

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja                    

 

14.      

Dėl leidimo įrengti palėpės patalpas

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

15.      

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

16.      

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

17.      

Dėl leidimo montuoti elektros įrenginius valstybinėje žemėje

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.      

Dėl tarnybinių butų išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir priskyrimo Savivaldybės socialinio būsto fondui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.      

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

20.      

Dėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėjas Algirdas Balčytis, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas                                                

 

21.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

22.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen., Šyškrantės k. (kadastrinis Nr. 8854/0002:168), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

23.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 7 (kadastrinis Nr. 8867/0013:2), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Saugų sen., Kebelių k. (kadastrinis Nr. 8884/0005:164), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

25.      

Dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8840/0002:285 ir Nr. 8840/0002:286), esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

26.      

Dėl žemės sklypo prie pastatų, esančių Šilutėje, Vydūno g. 10, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

27.      

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8867/0014:26), M. Jankaus g. 12/ Miško g. 2, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.      

Dėl Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto  pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

29.      

Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                               Vaidas Pavilonis