2011-07-21   14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

5 POSĖDŽIO PATIKSLINTA DARBOTVARKĖ

 

1.          

Dėl leidimo imti paskolą

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.          

Dėl leidimo Savivaldybės administracijai panaudoti lėšas

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.          

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Egidijus Stonys, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

4.          

Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Šilutės rajono savivaldybės viešose vietose

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

 

5.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.          

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.          

Dėl darbo sutarties su Galina Deniušiene nutraukimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.          

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės senelių globos namų modernizavimas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.          

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.      

Dėl Šilutės rajono 2005–2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407, papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.      

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2012-2014 metų investicijų plano derinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.      

Dėl leidimo rekonstruoti katilinę Švėkšnoje, Sodo g. 1

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

13.      

Dėl Tarybos 2010-06-17 sprendimo Nr. T1-1431 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato rekonstrukcija“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

14.      

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamojo namo dalių ir butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

15.      

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

16.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas

 

17.      

Dėl pavedimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

18.      

Dėl detaliojo plano sprendinių tikslinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis architektas

 

19.      

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Vainuto, Gardamo, Juknaičių ir Šilutės seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas

 

20.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistas

 

21.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimo Nr. T1-42 „Dėl kompiuterių įrangos perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

22.      

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

23.      

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

24.      

Dėl atstovo delegavimo į Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

25.      

Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

26.      

Dėl įgaliojimų suteikimo mero pavaduotojui Vaidui  Paviloniui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

27.      

Dėl atsisakymo perimti pėsčiųjų tilto konstrukcijas iš akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

28.      

Informacija „Dėl Valstybės ir Savivaldybės turto ataskaitų“

Informacijos  rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

PAPILDOMI 5-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI

 

29.      

Dėl Šilutės miesto sporto komplekso, esančio Rusnės g. 8a, koncesijos konkurso sąlygų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-1561, pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

30.      

Dėl elektromobilių pakrovimo stotelių tinklo plėtojimo Šilutės mieste

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

31.      

Dėl mokyklos energetiškai efektyvaus demonstracinio projekto rengimo Šilutės rajono savivaldybėje

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

32.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

33.      

Dėl Idos Vasiljevienės atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Šarūnas Laužikas, Tarybos narys

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis