2011-06-30  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

4 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.                   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010 metų privatizavimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Lankutienė, buhalterė

 

2.                   

Dėl Jaunimo programos 2011 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė,  Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė

         

3.                   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Savivaldybės tarybos sekretorius

         

4.                   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T1-1019 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas

 

5.                   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl darbo grupės sudarymo Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti“ papildymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas

 

6.                   

Dėl Šilutės rajono aplinkos oro kokybės valdymo 2011-2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas

 

7.                   

Dėl Tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T1-1393  „Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos rengiamame projekte „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

8.                   

Dėl pritarimo dalyvauti bendradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos-Lenkijos ir Rusijos federacijos programos projekte „Nuotekų valymo įrenginių ir kanalizacijos bei vandentiekio tinklų statyba pasienio teritorijose tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos “

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

9.                   

Dėl paramos skyrimo Stanislavai Miklovienei

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

10.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Saugų vaikų globos namų nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T1-1456, išdėstymo nauja redakcija

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.               

Dėl mokinio krepšelio lėšų pervedimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Danguolė Gustienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

 

12.               

Dėl lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

13.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-1294 patvirtintų Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

14.               

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2011-2012 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

16.               

Dėl Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

17.               

Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos organizavimo tvarkos aprašo pavirtinimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

18.               

Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

19.               

Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

20.               

Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą

Pranešėjas Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.               

Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-1539 „Dėl mokinių priėmimo į Švėkšnos sanatorinę mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

22.               

Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-1540 „Dėl Mokinių priėmimo į Rusnės specialiąją mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

23.               

Dėl turto perdavimo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja   Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

24.               

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja   Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

25.               

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės ligoninei

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja   Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

26.               

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja   Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

27.               

Dėl Savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

28.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr. T1-1370 „Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo“ pakeitimo

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

29.               

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos sutarčių dalyvių daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti rėmimo fondo tarybos

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja   Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus  Turto poskyrio vedėja

 

30.               

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilutės rajono savivaldybės Gardamo, Kintų, Šilutės, Saugų seniūnijose bei Ąžuolo gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Pagrynių kaime, Šilutės rajono savivaldybėje

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

31.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyvenviečių (Usėnų, Katyčių, Vilkyčių, Saugų, Inkaklių, Grabupių, Pašyšių, Degučių) bei teritorijų, susijusių su vandens transporto susisiekimo keliais (Nemuno delta, Kuršių mariomis), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

32.               

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutėje, Nemuno g. 4, prie nuosavybės teise valdomo pastato (unikalus Nr. 8893-8001-0014), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

33.               

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:345), pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

34.               

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:507), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

35.               

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis Nr. 8857/0010:34), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

36.               

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis Nr. 8874/0002:81), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

37.               

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Klugonų k. (kadastriniai Nr. 8820/0012:86 ir Nr. 8820/0012:205), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

38.               

Dėl pavedimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas

 

39.               

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šlaito sutvarkymas Žemaičių Naumiesčio miestelyje įrengiant taką pėstiesiems“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėjas Darijus Pundžius,  Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

40.               

Dėl lėšų skyrimo vietos projektui „Jaunimo iniciatyvos Šilutės krašto ateičiai“ įgyvendinti

Pranešėjas  Juozas Sauspreškis,  Socialinių reikalų komiteto posėdžio pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

41.               

Dėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

42.               

Dėl Savivaldybės administracijos struktūros

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

43.               

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

44.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų II pusmečio darbo plano

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Savivaldybės tarybos sekretorius

 

45.               

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis