2011-05-19  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

3 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.          

Dėl Šilutės miesto Garbės piliečio vardo regalijų įteikimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

 

2.          

Dėl  Savivaldybės biudžeto vykdymo 2010 metų ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.          

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.          

Dėl  Šilutės 500 metų jubiliejaus iškilmių dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė                               

 

5.          

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,, Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

6.          

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,, Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių mokymai (2 etapas)“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja                                              

7.          

Dėl leidinių perdavimo Šilutės muziejui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų  komiteto narys - posėdžio  pirmininkas

Projekto rengėja Gintarė Vaitiekutė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.          

Dėl paramos skyrimo Rimutei Kmitienei

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja      

                                    

9.          

Dėl Šilutės rajono valdybos 1992 m. rugpjūčio 7 d. potvarkio Nr. 335-v „Dėl leidžiamų įsigyti privatinės nuosavybės teise žemės sklypų“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dana Junutienė,  Kanceliarijos vedėja                                                

 

10.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ papildymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų  komiteto narys - posėdžio  pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė     

                                                                  

11.      

Dėl Darbo grupės sudarymo Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų  komiteto narys - posėdžio  pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas 

 

12.      

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T1-1359 ,,Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų  komiteto narys - posėdžio  pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja       

 

14.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T1-1308 ,,Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos, viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų  komiteto narys - posėdžio  pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

15.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Balčių bendruomenės namų pastato sutvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                                                       

 

16.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Stubrių kaimo bendruomenės teritorijos pritaikymas poilsiui ir amatų plėtrai“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                                                      

 

17.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Ramučių bendruomenės namų pastato sutvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                                                      

 

18.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato sutvarkymas. II etapas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                                                      

 

19.      

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių  butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė                        

20.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė                        

21.      

Dėl kompiuterių įrangos perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė     

 

22.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo Nr. T1-655 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei „Sveikatos priežiūra, reabilitacija ir korekcija“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                            

 

23.      

Dėl turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                            

 

24.      

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gorainių bendruomenei

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė     

 

25.      

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                            

 

26.      

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vainuto ambulatorijai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                            

 

27.      

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                            

 

28.      

Dėl Šilutės prieplaukos (uosto) žemės sklypo dalių nuomos

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                            

 

29.      

Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų  komiteto narys - posėdžio  pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė     

                       

30.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė     

 

31.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė     

 

32.      

Dėl Tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T1-1395  ,,Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono gatvių rekonstravimas: Karklų, Dzūkų, Komunarų, Pagraudos, Gluosnių, Jovarų gatvių rekonstravimas“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vaidotas Martinkus, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                                                      

 

33.      

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:374), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė   

                                                        

34.      

Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Šilutės mieste bei gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Grabupių kaime, Šilutės seniūnijoje, Šilutės rajono savivaldybėje

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas      

 

35.      

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo  Šilutės rajono savivaldybės Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės,  Švėkšnos, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas      

 

36.      

Dėl pritarimo projektui „VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatų, esančių Rusnės g. 1 ir Tulpių g. 14, Šilutėje, kapitalinis remontas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Ekonomikos ir finansų komiteto narė - posėdžio pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

37.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T1-361 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė     

                                                                   

38.      

Dėl 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

39.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010-03-25 sprendimo Nr. T1-1301 ,,Dėl vienkartinių pašalpų iš Savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja      

                                    

40.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas 

 

41.      

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas 

 

42.      

Dėl Dainoros Butvydienės paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Virgilijus Pozingis