2011-04-28  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

2 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl ... paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

2.       

Dėl ...  paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

3.       

Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

5.       

Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.       

Dėl Savivaldybės tarybos  Kaimo ir strateginio planavimo komiteto sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.       

Dėl  Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.       

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko ir pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.       

Dėl  Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.   

Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės tarybos  Peticijų komisijos sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties tvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

13.   

Dėl Savivaldybės tarybos Turto privatizavimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nuolatinės Sporto komisijos - Šilutės rajono sporto tarybos sudarymo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.   

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

16.   

Dėl  Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

17.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T1-361 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Vaidas Pavilonis, Savivaldybės mero pavaduotojas

 

18.   

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė –Savivaldybės gydytoja

 

19.   

Dėl Šilutės savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis