2011-03-31  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

52 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

 

 

1.   

Dėl pritarimo 2010 metų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovų veiklos ataskaitoms

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

 

2.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2010 metų veiklos ataskaitos ir 2011 metų veiklos programos patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

3.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

4.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

5.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

6.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

7.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams viešajai įstaigai Šilutės ligoninei nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

8.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

9.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams viešajai įstaigai Juknaičių ambulatorijai nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

10.                                  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

11.                                  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

12.                                  

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

13.                                  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams viešajai įstaigai Vainuto ambulatorijai nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja         

 

 

14.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų veiklos 2010 metų ataskaitoms

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 

15.                                  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų kultūros projektų sąrašo patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

16.                                 2

Dėl Šilutės muziejaus 2011 metų darbo plano patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

17.                                  

Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

18.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų 2010 metų veiklos ataskaitoms

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

19.                                  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

20.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono socialinių  globos įstaigų vadovų veiklos 2010 metų ataskaitoms

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė,  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė                                                                                              

 

21.                                  

Dėl Jaunimo programos 2011 m. konkurso projektų sąrašo patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė,  Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė         

 

 

22.                                  

Dėl pritarimo VšĮ „Šilutės krepšinis“ 2010 m. ataskaitoms ir įstaigos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo                                      

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė,  Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė         

 

 

23.                                  

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ visuotiniame dalininkų susirinkime

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė,  Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė         

 

 

24.                                  

Dėl lėšų paskirstymo Viešųjų darbų programai vykdyti

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                          

 

 

25.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

26.                                  

Dėl Šilutės senelių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė    

                                           

 

27.                                  

Dėl Šilutės rajono Saugų vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

 

28.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1360 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

29.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos teritorinei statistikos valdybai

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 

30.                                  

Dėl sutikimo perimti kompiuterių įrangą iš švietimo informacinių technologijų centro

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 

31.                                  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 

32.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1-516 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo patvirtinimo ir tarifų nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja      

 

 

33.                                  

Dėl Šilutės miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Vytautui Vaicekauskui

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos vedėja

 

 

34.                                  

Dėl Eglės Vaitkutės premijavimo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Savivaldybės mero pavaduotojas

 

 

35.                                  

Dėl Šilutės rajono sporto tarybos nuostatų, patvirtintų 2009-04-30 sprendimu  Nr. T1-961, papildymo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Savivaldybės mero pavaduotojas

 

 

36.                                  

Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo, patvirtinto 2008-03-27 Tarybos sprendimu Nr. T1-446, pakeitimo

 

Pranešėjas  Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

37.                                  

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas,   Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas                                   

 

 

38.                                  

Dėl Žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų, žemės nuomos mokesčių tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas,   Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas                                   

 

 

39.                                  

Dėl teritorijos, esančios Šilutėje, Pramonės g. 6D, detaliojo plano patvirtinimo

 

Pranešėjas  Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

 

40.                                  

Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

41.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2011–2013 metų programų tvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

42.                                  

Dėl leidimo komplektuoti 9 ir 10 klases Degučių pagrindinėje mokykloje 2011-2012 mokslo metais išimties tvarka

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

43.                                  

Dėl leidimo vykdyti pradinio ugdymo programas Katyčių pagrindinės mokyklos Stubrių skyriuje 2011-2012 mokslo metais išimties tvarka

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

44.                                  

Dėl leidimo vykdyti pradinio ugdymo programas Vainuto vidurinės mokyklos Gorainių skyriuje 2011-2012 mokslo metais išimties tvarka

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

45.                                  

Dėl Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

46.                                  

Dėl kompleksinės pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, paslaugų plėtros 2011-2013 metais plano

patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

47.                                  

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiąsias pradinio, specialiąsias pagrindinio ir darbinio ugdymo programas 2011-2012 mokslo metais, patvirtinimo

 

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis