2011-02-24 14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

51 POSĖDŽIO    DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjai: Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas; Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja               

 

 1.  

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2011 metų veiklos programų

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Domas Merliūnas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr.T1-868 ,,Dėl biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės administracijos 2010 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimu Nr.T1-1019 patvirtintos skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                           

 

 1.  

Dėl su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                          

 

 1.  

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo 2012-2014 metų plano Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir VšĮ “Šilutės sportas” vadovų veiklos 2010 metų ataskaitoms

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                              

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybės mokyklose vykdymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja       

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2010 metų ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja       

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja      

 

 1.  

Dėl projekto ,,Šilutė - Lietuvos kultūros sostinė 2011“ įgyvendinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja                                                                                                                   

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono 2011 metų mėgėjų meno kolektyvų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo Degučių kaimo folkloro kolektyvo „Pilutė“ koncertiniams rūbams įsigyti

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                                                                                                                                                          

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Algis Bulsis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė                                                                           

 1.  

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje

Pranešėjas Algis Bulsis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė                                                                           

 1.  

Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybei

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimo Nr. T1-315 „Dėl kompiuterių įrangos perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė  Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus,  vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas                                                               

 1.  

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė     

 1.  

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2011 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl Savivaldybės  tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T1-1560 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nemuno deltos regioninio parko direkcijai“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl pritarimo Klaipėdos apskrities savivaldybių asociacijos steigimui

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl leidimo imti paskolą

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja               

 

 1.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Kintų žiemos polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius,  Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas                                                  

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Barzdūnų k. (kadastrinis Nr. 8817/0002:286), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

                                  

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Sausgalvių k. (kadastrinis Nr. 8840/0007:70), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Sausgalvių k. (kadastrinis Nr. 8840/0007:63), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Sausgalvių k. (kadastrinis Nr. 8840/0007:69), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų direktoriaus pareigoms užimti viešo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                  

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės administracijos direktorius

Projekto rengėjas  Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2010 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas  Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis