2011-01-27 14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

50 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.   

Dėl leidimo UAB „Šarūno reklama“ gaminti vėliavas ir kitus suvenyrus su Šilutės rajono savivaldybės herbu

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

2.   

Dėl Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų 2010 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėja  Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

3.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutarties

Pranešėja  Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Gintarė Vaitiekutė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė                                                        

4.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja  Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo  skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

5.   

Dėl paramos skyrimo Artūrui Kupaičiui

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

6.   

Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

7.   

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

8.   

Dėl Bendrosios socialinės paslaugos (transporto) organizavimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja  Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus specialistė

 

9.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

10.                                  

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

11.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės senelių globos namams

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

12.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

13.                                  

Dėl turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

14.                                  

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės mišriam chorui „Pamario aidas“

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.                                  

Dėl turto perdavimo Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.                                  

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas   Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

17.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.                                  

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusios gyvenamosios patalpos pardavimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

19.                                  

Dėl Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Pranešėja  Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. T1-1233 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų nustatymo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

21.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto verčių padidinimo

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.                                  

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2010 metų sąmatos patikslinimo

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

23.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano investicijų programos papildymo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjai: Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja; Rasa Tumaitienė Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

24.                                  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas   Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

25.                                  

Dėl Šilutės miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

26.                                  

Dėl žemės sklypo, esančio Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., kurio kadastrinis Nr. 8857/0013:72, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

27.                                  

Dėl žemės sklypo, esančio Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., kurio kadastrinis Nr. 8857/0013:84, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

28.                                  

Dėl pritarimo projekto „Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys“  bendradarbiavimo sutarčiai su Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų kultūros centru

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

29.                                  

Dėl Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų panaudojimo

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

30.                                  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Pakalnės vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Kęstutis Pilipavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

31.                                  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Aukštumalės žiemos polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

32.                                  

Dėl investicinio projekto „Rugulių žiemos polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis