2010-12-16 14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

49 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.   

Dėl asignavimų panaudojimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.   

Dėl asignavimų perkėlimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.   

Dėl asignavimų skyrimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų Kultūros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

5.   

Dėl Šilutės r. Rusnės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

6.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. T1-1304 patvirtinto prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.   

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su Civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, pripažinimo netekusiais galios

Pranešėjas Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

9.   

Dėl turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

10.                                  

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Šilutės krepšinis“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.                                  

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo pagal panaudos sutartį Juknaičių jaunimo klubui

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

13.                                  

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusio gyvenamojo namo pardavimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

14.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

15.                                  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

16.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimo Nr. T1-46 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį Šilutės darbo biržai“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

17.                                  

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo pakeitimo ir nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Želvesys“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

18.                                  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

19.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  valdybos 1998-09-23 sprendimo Nr. 711 pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

20.                                  

Dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.                                  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilutės mieste  ir Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Kintų, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis  specialistas

 

22.                                  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Buikiškės k. (kadastrinis Nr. 8810/0003:71), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

23.                                  

Dėl pritarimo keisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-11-03 sprendimu Nr. T1-1320 patvirtinto žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k. (kadastrinis Nr. 8817/0006:152), detaliojo plano sprendinius

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.                                  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos 2009 metų ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja                            

 

25.                                  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Agroslėnis“ narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija ir rūgščių dirvų kalkinimas“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

26.                                  

Dėl  priedų dydžių už kvalifikacines klases kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams nustatymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

27.                                  

Dėl  kvalifikacinių klasių suteikimo ir pareiginės algos priedų mokėjimo Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų direktoriams

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

28.                                  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialiste

 

29.                                  

Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo likvidavimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

30.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 - 2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Tumaitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

31.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų I ketvirčio darbo plano

Pranešėjai: Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Algis Bulsis, Kontrolės komiteto pirmininkas; Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis