2010-11-25  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

47 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl asignavimų perkėlimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.       

Dėl leidimo padidinti specialiųjų programų sąmatas

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjai: Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja ir Dalia Užpelkienė,

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto struktūros ir veiklos  2007-2014 metų strategijos II ir VI dalių naujos redakcijos patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo 2011 m. programos projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

6.       

Dėl Kultūros plėtros programos 2010 m. konkursų rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono 2011 metų mėgėjų meno kolektyvų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2009 -11-26 sprendimo Nr. T1-1161 „Dėl Savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-742 „Dėl individualios veiklos rūšių, jų fiksuotų pajamų mokesčių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Alternatyvus sprendimo projektas „Dėl savivaldybės tarybos 2009 -11-26 sprendimo Nr. T1-1161 „Dėl Savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-742 „Dėl individualios veiklos rūšių, jų fiksuotų pajamų mokesčių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Saulius Stankevičius, Savivaldybės tarybos narys

 

9.       

Dėl Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimo pavedimo Šilutės senelių globos namams ir Šilutės senelių globos namų veiklos nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-1542, pakeitimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T1-1135 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

12.   

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

13.   

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Usėnų seniūnijos bendruomenei

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

14.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1090 Dėl Šilutės rajono naminių gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1091 Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Violeta Baltutienė, vyriausioji specialistė – sanitarijos inspektorė

 

17.   

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:640, esančio Pagrynių k., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

18.   

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:261, esančio Pagrynių k., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

19.   

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:371, esančio Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

20.   

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:252, esančio Pakalnės k., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

21.   

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų suteikimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

22.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Juknaičių gyvenvietės poilsio zonos renovacija“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu) ir savivaldybės įnašo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Savivaldybės tarybos narys

 

23.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Savivaldybės tarybos narys

 

24.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Socialinių paslaugų kūrimas Pagrynių kaimo gyventojams ir bendruomenei“ pagal Šilutės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Pranešėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

26.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 - 2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Tumaitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis