2010-10-28  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

46 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo

Pranešėjai: Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas; Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja;  Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl 2010 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl asignavimų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų namų ir butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Pranešėjas  Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Jaunimo programos 2010 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

 1.  

Dėl VšĮ „Šilutės krepšinis“ direktoriaus paskyrimo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo 2011 m programos projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

Pastaba: vadovaujantis Savivaldybės administracijos sprendimu šis klausimas Tarybos posėdyje nebus svarstomas.

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovo atlyginimo

Pranešėjai Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;  Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja

 

 1.  

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo Gitanai Petrauskienei

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės krašto ženklo ir Šilutės miesto jubiliejinio ženklo patvirtinimo bei jų naudojimo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono 2011 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  įgaliojimo patvirtinti Šilutės rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacinius testus ir sudaryti atestavimo komisiją

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2011-2013 metų strateginiams veiklos planams

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų  2010-2011 mokslo metų veiklos programoms

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl mokinių priėmimo į Švėkšnos sanatorinę mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl mokinių priėmimo į Rusnės specialiąją mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl  vaikų ir šeimynų skaičiaus Šilutės rajono Saugų vaikų globos namuose nustatymo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės senelių globos namų nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė - Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti bendradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos - Lenkijos ir Rusijos federacijos programos rengiamame projekte „Pažangaus turizmo skatinimas ir regiono tapatybės kūrimas remiantis Šiaurinės gintaro trasos kultūros paveldu bei tarptautiniu kultūros parkų tinklu“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė – Pagryniai – Traksėdžiai), Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, Rusnės, Kintų, Vainuto, Macikų, Juknaičių gyvenviečių susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo

 

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr.  specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T1-1506 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vainuto seniūnijos bendruomenei“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

  Dėl gatvių pavadinimų panaikinimo ir suteikimo Šilutės mieste  ir Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio, Usėnų ir Saugų seniūnijose

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Rusnės kultūros namų pastato sutvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (leader metodu) ir Savivaldybės įnašo

Pranešėjai Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;  Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Degučių kaimo bendruomenės namų pastato sutvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (leader metodu) ir Savivaldybės įnašo

 

Pranešėjai Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;  Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:103; 8820/0002:187; 8820/0003:102; 8820/0004:86; 8820/0004:91; 8820/0010:118; 8820/0011:92; 8820/0011:93; 8820/0011:95; 8820/0011:100; 8820/0011:112; 8820/0012:46; 8844/0006:9; 8844/0006:16; 8844/0006:47; 8844/0006:79; 8844/0006:82; 8844/0006:103; 8844/0006:104; 8844/0006:105; 8844/0006:108; 8844/0006:111; 8877/0001:172; 8877/0002:124; 8877/0002:140; 8877/0003:155; 8877/0003:170; 8877/0003:178; 8877/0003:188; 8877/0003:230; 8877/0003:249, esančių Domaičių k., Šėrių k., Leitgirių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Klugonų k., Vaitkaičių k., Menklaukių k., Skierių k., Okslindžių k., Kavolių k., Stremenių k., Kalnujų k., Naustremenių k., Usėnų k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187, esančių Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen.,  Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:414, esančio Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:475, esančio Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:306, esančio Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. Sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:310, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio Kadastrinis Nr. 8874/0003:100,  esančio Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2009-2011 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

PAPILDOMI KLAUSIMAI

 1.  

Dėl Šilutės miesto sporto komplekso, esančio Rusnės g. 8A, koncesijos

 

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nemuno deltos regioninio parko direkcijai

 

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Virgilijus Pozingis