2010-09-30  14 val.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

45 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl asignavimų skyrimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl 2010 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl leidimo imti paskolą

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl garantijos suteikimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl asignavimų patikslinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl VšĮ „Šilutės krepšinis“ įstatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

 1.  

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė                                                              

 

 1.  

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė                                                              

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T1-1452 ,,Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos ir Rusnės specialiosios internatinės mokyklos vadovų  ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-1220 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2010-2011 mokslo metais, patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T1-1091 ,,Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-985 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų pareigybių ir etatų 2010-2011 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2010-2011 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl įgaliojimų suteikimo Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl tiflopedagogo pareigybės steigimo Rusnės specialiojoje mokykloje

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo Virginijai Siautilienei

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja                  

 

 1.  

Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita  Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita  Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo, kad viešoji įstaiga Šilutės ligoninė pratęstų kredito linijos terminą vieneriems metams

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita  Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kostas ir kompanija“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita  Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto pastato-sandėlio nurašymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė                                           

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos liaudies kultūros centro

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vainuto seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švėkšnos seniūnijos Inkaklių bendruomenei „Ašva“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkyčių bendruomenės centrui „Viltis“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Degučių bendruomenei „Rytdiena“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl  prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinio žemės sklypo dalį Šilutėje, Uosto g. 9

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato rekonstrukcija“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                                          

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas“

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Kmitienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-11-03 sprendimo Nr. T1-1329 „Dėl nekilnojamojo turto išpirkimo iš Šilutės Romos katalikų Šv. Kryžiaus parapijos“ pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo keisti Šilutės rajono savivaldybės 2007-09-27 sprendimu Nr. T1-237 patvirtinto Šilutės miesto teritorijos tarp Nemuno, Ramučių gatvių, Šilutės miesto kapinių bei Šilutės miesto aplinkkelio detaliojo plano sprendinius

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio prie pastato, kurio unikalus Nr. 8895-7001-9014, Šilojų g. 18, Traksėdžių k., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8827/0003:351, Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, esančių Rusnės g. 8a ir Rusnės g. 10, Šilutėje detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                              

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto istorinio parko detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

                                       

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grabupėliai“ kiaulininkystės komplekso, esančio Grabupių k., Šilutės r. sav., sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Pranešėjai: Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjai: Jonas Jaunius, Savivaldybės mero pavaduotojas, Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 1.  

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Jonas Jaunius, Savivaldybės mero pavaduotojas

 

 1.  

Dėl Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo  fondo sudarymo bei nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 1.  

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:103; 8820/0002:187; 8820/0003:102; 8820/0004:86; 8820/0004:91; 8820/0010:118; 8820/0011:92; 8820/0011:93; 8820/0011:95; 8820/0011:100; 8820/0011:112; 8820/0012:46; 8844/0006:9; 8844/0006:16; 8844/0006:47; 8844/0006:79; 8844/0006:82; 8844/0006:103; 8844/0006:104; 8844/0006:105; 8844/0006:108; 8844/0006:111; 8877/0001:172; 8877/0002:124; 8877/0002:140; 8877/0003:155; 8877/0003:170; 8877/0003:178; 8877/0003:188; 8877/0003:230; 8877/0003:249, esančių Domaičių k., Šėrių k., Leitgirių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Klugonų k., Vaitkaičių k., Menklaukių k., Skierių k., Okslindžių k., Kavolių k., Stremenių k., Kalnujų k., Naustremenių k., Usėnų k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

 

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187, esančių Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen.,  Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

 

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Virgilijus Pozingis