2010-07-22  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

44 POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

1.      

Dėl leidimo padidinti specialiųjų programų sąmatą

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.      

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.      

Dėl asignavimų patikslinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1361 „Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                   

 

5.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl viešosios įstaigos Salos etnokultūros ir informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                   

 

6.      

Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos ir Rusnės specialiosios mokyklos vadovų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

7.      

Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos ir Rusnės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.      

Dėl Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų pakeitimo

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.      

Dėl pavedimo Saugų vaikų globos namams laikinai teikti socialines paslaugas smurtą patyrusiems asmenims ir jų vaikams

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Saugų vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

11.  

Dėl tarnybinio atlyginimo Šilutės rajono savivaldybės Saugų vaikų globos namų vadovui nustatymo

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

12.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės (ES šalių savivaldybių merų sambūrio pakto dalyvės) tvarios energijos veiksmų plano patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus,  vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas     

                                   

13.  

Dėl projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Vainute, Saugose)“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas          

 

14.  

Dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-842 pritarto Susitarimo plėtoti infrastruktūrą pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas          

 

15.  

Dėl pritarimo Valstybės ir Savivaldybės turto ataskaitoms

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė            

17.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos liaudies kultūros centro

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Švėkšnos sanatorinei mokyklai

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Rusnės specialiajai mokyklai

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Saugų vaikų globos namams

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį UAB „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

22.  

Dėl sutikimo perimti ir perduoti nekilnojamąjį turtą

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

23.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

24.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

25.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T1-762 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Mokytojų kompetencijos centro“ pakeitimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

26.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0014:26, M. Jankaus g. 12/ Miško g. 2, Šilutėje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

           

27.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8827/0003:351, Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

           

28.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:432, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

29.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8820/0010:155, Kanteriškių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė    

 

30.  

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ dalininkų susirinkime

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas,  Planavimo ir plėtros vyriausiasis specialistas                                                   

 

31.  

Dėl Savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio atostogų

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

32.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Šilutės rajono Vilkyčių kadastrinės vietovės Grumblių vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas

 

33.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas kaimo vietovėse“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Sigitas Šeputis, Ūkio skyriaus vedėjas          

 

34.  

Dėl pritarimo Šilutės 500 metų jubiliejaus programai „Šilutė – miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą

Pranešėja Regina Kulpienė Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Virgilijus Pozingis