2010-06-17  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

43 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.   

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.   

Dėl asignavimų skyrimo

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Georgijus Čvanovas,  Kontrolės komiteto narys

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė              

 

4.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja                                               

5.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T1-991 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos ir įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja                                                                    

6.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T1-1379 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

7.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Rasa Tumaitienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė                              

 

8.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, vyriausioji specialistė karo prievolei administruoti 

 

9.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė           

 

10.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato rekonstrukcija“

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 

11.                                  

Dėl įpareigojimo organizuoti audito paslaugų pirkimą

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.                                  

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamojo namo dalių ir butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

13.                                  

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.                                  

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.                                  

Dėl kilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį IĮ Sveikatos priežiūra, reabilitacija ir korekcija

Pranešėjas Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.                                  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0003:100, Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė,   Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė       

                               

17.                                  

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

18.                                  

Dėl ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

19.                                  

Dėl socialinės globos skyriaus ir globos grupės panaikinimo Šilutės lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ ir  socialinių paslaugų tęstinumo užtikrinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

20.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų II pusmečio  darbo plano

Pranešėjai: Algirdas Gečas,  Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, Georgijus Čvanovas,  Kontrolės komiteto narys, Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis