2010-04-29  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

40 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.      

Dėl Savivaldybės administracijos 2009 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

*** Algis Bulsis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja            

 

2.      

Dėl Savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja            

 

3.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.T1-320 ,,Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja            

 

4.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarties

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Gintarė Vaitiekutė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė            

 

5.      

Dėl  Savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja   Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios bei Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybas

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

7.      

Dėl turto perdavimo Kintų Vydūno kultūros centrui

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

8.      

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir išlaidų sąmatos  patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

9.      

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir išlaidų sąmatos  patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

10.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir išlaidų sąmatos  patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir išlaidų sąmatos  patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir išlaidų sąmatos  patvirtinimo bei pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.  

Dėl darbo laiko nustatymo viešųjų įstaigų vadovams

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

14.  

Dėl Angelikos Grikšienės šeimynos likvidavimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė,  Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos teritorinei statistikos valdybai

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

16.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

17.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Šilutės žemės ūkio mokyklos

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.  

Dėl Saugų vaikų globos namų steigėjo funkcijų ir turto perėmimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.  

Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos steigėjo funkcijų ir turto perėmimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo ir bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjai: Audronė Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Alma Vendzelienė, Savivaldybės gydytoja

 

21.  

Dėl papildomų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų įsteigimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

22.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos įstatų ir struktūros patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

23.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

24.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

25.  

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

26.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė,  Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

27.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos tvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja   Jūratė Bandzienė,  vyriausioji specialistė karo prievolei administruoti   

                                                          

28.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

29.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas  Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

30.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T1-1131 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas   Jonas Jaunius, mero pavaduotojas

 

31.  

Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ visuotiniame dalininkų susirinkime

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

32.  

Dėl leidimo atlikti projektavimo ir derinimo darbus

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 

33.  

Dėl panaudos sutarčių nutraukimo su Šilutės turizmo ir verslo informacijos centru

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

34.  

Dėl projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.1-04-06/0014 partnerio teisių ir pareigų perėmimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

35.  

Dėl  žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8872/0010:276 Švėkšnoje, Liepų A. 24, ir Nr. 8872/0010:282 Švėkšnoje, Liepų A. 25, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

36.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:212, Aušros g. 13, Pagrynių k. Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

37.  

Dėl  žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnėje, Šilutės g. 12A, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

38.  

Dėl  žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8827/0007:221 ir Nr. 8872/0007:223 Stemplių k., Švėkšnos k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

39.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:306, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

40.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:310, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

41.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:42, Šilutėje, Gluosnių g. 6, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

42.  

Dėl privatizavimo fondo lėšų skyrimo likviduojamai viešajai įstaigai Šilutės turizmo ir verslo informacijos centrui

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

43.  

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas   Arvydas Jakas, tarybos narys

 

44.  

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

45.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2009 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis