2010-03-25  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

39 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.         

Dėl pritarimo Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų veiklos 2009 metų ataskaitoms

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

2.         

Dėl pritarimo Šilutės rajono socialinių  įstaigų vadovų veiklos 2009 metų ataskaitoms

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

3.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2009 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

4.         

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2009 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

5.         

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2009 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

6.         

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

7.         

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2009 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

8.         

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2009 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

9.         

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2010 metų veiklos programai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė

 

10.     

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ 2010 metų veiklos programai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė

 

11.     

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų 2009 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja   

 

12.     

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

13.     

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2009-2011 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja   

 

14.     

Dėl  Šilutės dienos paslaugų centro  2010 metų specialiųjų programų  patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja            

 

15.     

Dėl  Savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

16.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Indra Pranaitienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

 

17.     

Dėl leidimo Juknaičių pagrindinei mokyklai perkelti asignavimus

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja            

 

18.     

Dėl Šilutės muziejaus 2010 metų darbo plano patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

19.     

Dėl  Šilutės rajono 2010 metų kultūros projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

20.     

Dėl  Šilutės rajono kultūros plėtros programos rezervo  naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

21.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-1253 ,,Dėl mėnesinio mokesčio ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

  

22.     

Dėl Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

23.     

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2010-2011 mokslo metais, patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

24.     

Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

25.     

Dėl priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkų aprašų

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

26.     

Dėl leidimo komplektuoti 9 ir 10 klases Degučių pagrindinėje mokykloje 2010-2011 mokslo metais išimties tvarka

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

27.     

Dėl leidimo vykdyti pradinio ugdymo programas Vainuto vidurinės mokyklos Gorainių skyriuje 2010-2011 mokslo metais išimties tvarka

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

28.     

Dėl leidimo vykdyti pradinio ugdymo programas Katyčių pagrindinės mokyklos Stubrių skyriuje 2010-2011 mokslo metais išimties tvarka

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

29.     

Dėl vienkartinių pašalpų iš Savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo  tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

30.     

Dėl  socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

31.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

32.     

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

33.     

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

34.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2010-2015 metų programos patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė –Savivaldybės gydytoja

 

35.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo T1-944 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

36.     

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos, viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

37.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

38.     

Dėl  Šilutės rajono kultūros centrų tarybų

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

39.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios bei Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybas

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja   

 

40.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja   

 

41.     

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

42.     

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

43.     

Dėl panaudos sutarties nutraukimo su Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centru

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

44.     

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

45.     

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą iš Švietimo informacinių technologijų centro

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

46.     

Dėl sutikimo įregistruoti Pempiškių bendruomenės „Želvesys“ buveinę

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

47.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2007-12-13 sprendimo Nr. T1-315 „Dėl kompiuterių įrangos perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė   

  

48.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario ženklo patvirtinimo ir jo naudojimo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas  

 

49.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo

Pranešėjas Algis Bulsis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas  

 

50.     

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos Socialinių reikalų komiteto  papildymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

51.     

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų papildymo

Pranešėja Stasė Skutulienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

52.     

Dėl asignavimų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja, Janina Valienė Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                           

 

53.     

Dėl Savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

54.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T1-1210 „Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Jonaičių kadastrinės vietovės Gnybalų, Didšilių kaimų projekto Nr. 8 melioracijos statinių, esančių ūkininkų asociacijos „Didšilis“ žemėje, rekonstrukcija“ pakeitimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius, kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas

 

55.     

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8820/0012:213 ir Nr. 8820/0012:214, Vyžių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė          

                            

56.     

Dėl uždaros akcinės bendrovės „Šilutės komunalininkas“ naudojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:55, Cintjoniškių g. 11, Šilutėje, sanitarinės apsaugos zonos ribų

nustatymo dokumento rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

    

57.     

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:414, Pagrynių k. Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas     

    

58.     

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:508, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                       

 

59.     

Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos ir Rusnės specialiosios mokyklos steigėjo funkcijų ir turto perėmimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė      

 

60.     

Dėl viešosios įstaigos Šilutės rajono ligoninės pavadinimo pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Virgilijus Pozingis