2010-02-25  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

38 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.         

Dėl Šilutės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Romualdas Naujokas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas  

 

2.         

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos veiklos reglamento papildymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis,  Tarybos sekretorius

 

3.         

Dėl Jaunimo programos 2010 m. konkurso projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė

 

4.         

Dėl  Šilutės rajono 2010 metų mėgėjų meno kolektyvų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                

 

5.         

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitai

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

6.         

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2009 metų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitos ir Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2010 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

7.         

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitai

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

8.         

Dėl leidimo stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja

 

9.         

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo 2010-2012 metų plano Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas  

 

10.     

Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo įstaigų vadovų veiklos 2009 metų ataskaitoms

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas 

 

11.     

Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos organizavimo tvarkos aprašo pavirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas   

 

12.     

Dėl mėnesinio užmokesčio ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas   

 

13.     

Dėl rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2010-2012 metų programų tvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas         

 

14.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.     

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamojo namo dalių, butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė                                                     

 

16.     

Dėl Švėkšnos sanatorinės mokyklos ir Rusnės specialiosios mokyklos steigėjo funkcijų ir turto perėmimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė      

 

17.     

Dėl panaudos sutarčių nutraukimo su Šilutės rusų kultūros centru ir patalpų perdavimo patikėjimo teise Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė      

 

18.     

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė      

 

19.     

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė      

 

20.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas - gamtosaugininkas

 

21.     

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0014:39, V. Kudirkos g. 22, Šilutėje,  detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

22.     

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8817/0006:270, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

23.     

Dėl  žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8884/0005:68 ir Nr. 8884/0005:149 Kebelių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

24.     

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir panaikinimo sodų bendrijoje „Dobilas“, Šilutės mieste

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas                                

 

25.     

Dėl gatvių pavadinimų  „Aušros“ sodas“, „Draugystės“ sodas“  ir „Gintaro“ sodas“ panaikinimo sodų bendrijose, Šilutės mieste

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

26.     

Dėl pritarimo projektui ,,Dėl Šilutės miesto sporto komplekso statybos ir valdymo projekto įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Informacijos rengėja  Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja           

 

27.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės  28 d. sprendimo Nr. T1-1011 ,,Dėl leidimo imti paskolą“ pakeitimo

*** Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja            

 

28.     

Dėl  UAB ‚Minijos nafta“ naftos  gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programos projekto

*** Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

29.     

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

30.     

Dėl Šilutės muziejaus darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

31.     

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis