2010-01-28  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

37 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos Socialinių reikalų bei Ekonomikos ir finansų komitetų narių skaičiaus  nustatymo

Pranešėjai: Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys; Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius                                            

 

2.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T1-701 „Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties pakeitimo“ papildymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius                                           

 

3.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-12 „Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto  sudarymo”  pakeitimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Švietimo skyriaus vedėjas

 

4.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-502 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius                                           

 

5.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T1- 1206 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų I pusmečio darbo plano“ papildymo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius                                           

 

6.   

Dėl Šilutės rajono 2010 metų  Kultūros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premijos komitetą

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.   

Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

9.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

10.                                  

Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.T1-888, pakeitimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės  paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

11.                                  

Dėl Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų 2009 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas                                                                                     

 

12.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti ES jaunimo programos projekte „Mes esame taip pat čia“

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Gintarė Vaitiekutė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė  

 

13.                                  

Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė                                           

 

14.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2007-12-13 sprendimo Nr. T1-315 „Dėl kompiuterių įrangos perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo                                                                                                                                     

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

  

15.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

16.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T1-847 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

17.                                  

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

18.                                  

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2010 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

19.                                  

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

20.                                  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

21.                                  

Dėl turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybės administracijai

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja  

 

22.                                  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja  

 

23.                                  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis kainos nustatymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja  

 

24.                                  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja  

 

25.                                  

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja  

 

26.                                  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:371, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 

 

27.                                  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:39, Cintjoniškių g. 11A, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 

 

28.                                  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0005:5, esančio Užlieknių k., Pagrynių k.v., Šilutės r. sav.,  detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 

 

29.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010 -2012 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Rasa Tumaitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

30.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2010 metų veiklos programų

Pranešėja Regina Kulpienė-Jaunienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Regina Virginija Kondratavičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

31.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis