2009-12-17  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

36 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.      

Dėl specialiųjų programų plano patikslinimo

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

2.      

Dėl mokinio krepšelio lėšų

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

3.      

Dėl asignavimų perkėlimo

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

4.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo 2010 m. programos projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į projektų atrankos komisiją

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų koordinatorė

 

5.      

Dėl Šilutės rajono 2010 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.      

Dėl Šilutės rajono 2010 metų mėgėjų meno kolektyvų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė                                    

 

8.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės rajono savivaldybės darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

9.      

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Tradicinių amatų centro kūrimas Švėkšnoje“

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis  specialistas

 

10.  

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ dalininkų susirinkime

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis  specialistas

 

11.  

Dėl sutikimo, kad viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras rekonstruotų pastato dalį

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-753 „Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo“ pakeitimo

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.  

Dėl nekilnojamojo turto objektų rekonstrukcijos ir remonto išlaidų įtraukimo į savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinių balansų apskaitą

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.  

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio  vyriausioji specialistė

 

17.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis asociacijoms  Šilutės - Emericho miestų bendradarbiavimo draugijai, klubui „Moterų seklyčia“ ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės rajono skyriui

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio  vyriausioji specialistė

 

19.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Kivylių žiburiai“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio  vyriausioji specialistė

 

20.  

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio  vyriausioji specialistė

 

21.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį UAB „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

22.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimo Nr. T1-315 pakeitimo

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio  vyriausioji specialistė

 

23.  

Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto papildymo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

24.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų papildymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

25.  

Dėl pritarimo keisti žemės sklypų, esančių Naujapievių k., Usėnų k.v., Šilutės r. sav., paskirtį vėjo jėgainių statybai ir detaliojo plano rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

26.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8804/0003:201, Bikavėnų k., Vainuto sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

27.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0005:94, esančio Užlieknių k., Pagrynių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

28.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0009:142, esančio Užlieknių k., Pagrynių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

29.  

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo kavinėje „Millenium“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė,  Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

30.  

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

Pranešėjas Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

31.  

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko atleidimo iš pareigų

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

32.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

33.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų I pusmečio darbo plano

Pranešėjai: Jonas Jaunius, Ekonomikos ir finansų komiteto narys; Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas; Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė; Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis