2009-11-26  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO

35 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.   

Dėl asignavimų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

2.   

Dėl leidimo perkelti asignavimus mokinio krepšeliui

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

3.   

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

4.   

Dėl leidimo perkelti nepanaudotus asignavimus

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

5.   

Dėl pritarimo projektui „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

6.   

Dėl viešosios įstaigos Dienos paslaugų  centro programos pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Šveikauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 

7.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilutės dienos paslaugų centrui ir  Šilutės lopšeliui - darželiui „Raudonkepuraitė“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

8.   

Dėl leidimo gaminti Šilutės rajono savivaldybės herbą

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ingrida Jokšienė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

9.   

Dėl leidimo naudoti Šilutės rajono savivaldybės herbą

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ingrida Jokšienė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.                                  

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

11.                                  

Dėl ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

12.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo  Nr. T1-985 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

13.                                  

Dėl Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (kurių steigėja yra Savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, Savivaldybės gydytoja

 

14.                                  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių kvalifikacijos tobulinimas“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.                                  

Dėl privatizuojamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų namų, jų dalių, butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė

 

16.                                  

Dėl Savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-742 „Dėl individualios veiklos rūšių, jų fiksuotų pajamų mokesčių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

17.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės Vydūno gimnazijai ir leidimo naudotis sporto salės pastato patalpomis tretiesiems asmenims

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.                                  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono savivaldybės

Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimo Nr. T1-153 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centrui“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.                                  

Dėl sutikimo perimti turtą iš  Šilutės rajono apylinkės teismo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.                                  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T1-1077 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro dalininkės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos teisių perėmimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.                                  

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:343, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

23.                                  

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8884/0001:191, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

24.                                  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8857/0013:72, esančio Lapalių k., Saugų k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

25.                                  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8857/0013:84, esančio Lapalių k., Saugų k.v., Šilutės r. sav.,  detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

26.                                  

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:180, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

27.                                  

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:53, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

 

SIŪLOMI PAPILDOMI KLAUSIMAI

 

28.                                  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Šilutės rajono Kintų kadastrinės vietovės Minijos vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

29.                                  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Šilutės rajono Rusnės kadastrinės vietovės Uostadvario vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

30.                                  

Dėl  krašto kelio Nr. 141 „Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda“ 181,49 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 165 „Šilalė-Šilutė“ rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

31.                                  

Dėl  krašto kelio Nr. 141 „Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda“ 185,9 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4262 „Traksėdžiai-Šilutė“ rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

                     

                     

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis