2009-10-29      14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 34 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.      

Dėl paskolos – kreditinės linijos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

2.      

Dėl specialiųjų programų plano patikslinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

 

3.      

Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja 

 

4.      

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja  

 

5.      

Dėl Jaunimo programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė                   

 

6.      

Dėl viešosios įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro pertvarkymo ir biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro direktoriaus atlyginimo koeficiento patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Šveikauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 

7.      

Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų  2009-2010 mokslo metų veiklos programoms

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

8.      

Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo įstaigų 2010-2012 metų strateginiams veiklos planams

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

9.      

Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-964 „Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos  ir Šilutės pamario pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

10.  

Dėl ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

11.  

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

12.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1361 „Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.  

Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.  

Dėl turto perdavimo Šilutės r. Degučių pagrindinei mokyklai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.  

Dėl Laučių kaime esančių mokyklos pastatų perdavimo  Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

16.  

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo

 Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

17.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centrui

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

18.  

Dėl UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.  

Dėl Laučių kaimo bendruomenės buveinės adreso įregistravimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas

.

21.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas

.

22.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio  deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas

.

23.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojų pareiginės algos nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė                 

 

24.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa  Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

25.  

Dėl dalyvavimo valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos projekte ,,Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas saugomose teritorijose“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

26.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato Šilutėje, Sodų g. 7, rekonstravimas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vaidotas Martinkus, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

27.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant  projektą   „Šilutės rajono Kintų kadastrinės vietovės Minijos vasaros polderio rekonstrukcija

Pranešėjas Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas

 

28.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą  „Šilutės rajono Rusnės kadastrinės vietovės Uostadvario vasaros polderio rekonstrukcija

Pranešėjas Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėjas Kęstutis Pilibavičius, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas                                                             

 

29.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:362, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų patikslinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ilona Lukošiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė                                     

 

30.  

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8884/0007:114 ir Nr. 8884/0007:202, esančių Begėdžių k., Vilkyčių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano  rengimo vėjo jėgainių statybai

 Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

31.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8857/0001:8, esančio Sakūčių k., Saugų k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano  rengimo vėjo jėgainių statybai

 Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

32.  

Dėl žemės sklypo, esančio Metirkviečių k., Jonaičių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano  rengimo numatant vėjo jėgainių statybą

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

33.  

Dėl žemės sklypų, esančių Metirkviečių k., Jonaičių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano  rengimo vėjo jėgainių statybai

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė

 

34.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T1-1064 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8827/0003:65, Ventės k., Kintų k.v., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė         

                           

35.  

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:407, Šlažų k., Pagrynių k.v., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji  specialistė         

                           

36.  

Dėl  žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8822/0008:122 ir Nr. 8822/0008:137, Antšyšių k., Katyčių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas    

                      

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis