2009-10-01  14 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 33 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl asignavimų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl asignavimų skyrimo Savivaldybės administracijai socialinei paramai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl 2009 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo  terminų nustatymo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl projekto „H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams. I etapas“ finansavimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro dalininkės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos teisių perėmimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai: Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja, Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  dydžių patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2009-2011 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-923 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono 2005–2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407,  papildymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo Šilutės rajono savivaldybė, nurašymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Inkaklių bendruomenės namų pastato sutvarkymas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Juknaičių kultūros namų pastato sutvarkymas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Vainuto seniūnijos bendruomenės centro pastato sutvarkymas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ dalininkų susirinkime

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl klasių komplektų skaičiaus mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2009-2010 mokslo metais, patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-985 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl papildomo etato skyrimo Kintų vidurinei mokyklai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl papildomo etato skyrimo Vainuto vidurinei mokyklai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 

Alternatyvus sprendimo projektas „Dėl papildomo 0,5 vairuotojo etato skyrimo Vainuto vidurinei mokyklai“

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl priėmimo į Šilutės r. vaikų meno mokyklą tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-38, pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl sveikatos priežiūros Šilutės rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, vyriausioji specialistė- Savivaldybės gydytoja

 

 1.  

Dėl pritarimo projektui „VšĮ Šilutės ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo – skubios pagalbos skyriaus, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūrą“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Socialinės globos paslaugų gydymo įstaigose administravimo tvarkos aprašo,  patvirtinto  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T1-1327, pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono tarybos 2005-09-15 sprendimo Nr. T1-787 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo savivaldybės viešosiose vietose ir turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl įpareigojimo organizuoti audito paslaugų pirkimą

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis  UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinius žemės sklypus Minijos kaime

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T1-903 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms“ papildymo ir patalpų suteikimo seimo nariui Audriui Endzinui

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Minijos kaimo prieplaukos Kintų buriavimo mėgėjų klubo „Marių burės“ teikiamų paslaugų įkainių tvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Šilutės miškų urėdijos

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ dalininkų susirinkime

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, mero pavaduotojas

 

 1.  

Dėl pritarimo keisti žemės sklypų, esančių Naujapievių k., Usėnų k.v., Šilutės r. sav., paskirtį vėjo jėgainių statybai ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo keisti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 8867/0006:67, Cintjoniškių g. 13, Šilutė, ir Nr. 8867/0006:3, Cintjoniškių g., Šilutė, ribas ir plotą bei detaliojo plano  rengimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:246, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T1-921 „Dėl leidimo sudaryti faktoringo sutartį“ panaikinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Juridinio skyriaus vedėjas

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis