2009-06-25

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 30 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

Ataskaitos rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

 1.  

Dėl Trumpalaikės paskolos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. 990 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir specialiosios programos priemonių – 2009 metų projektų – sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, Savivaldybės gydytoja                 

 

 1.  

Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos ir premijos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė,  Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė                                                                                                    

 1.  

Dėl Kultūros plėtros programos 2009 m. konkurso rezervo lėšų panaudojimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė   

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T1-941 „Dėl Šilutės rajono kultūros plėtros programos 2009 m. papildomo konkurso projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė   

 

 1.  

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2009-2010 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl leidimo įrengti vaizdo kameras  Šilutės rajono švietimo įstaigose

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas “ nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-1390 „Dėl Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Šilutės Verdainės pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo“, papildymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos  nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-964 „Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos  ir Šilutės pamario pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro įstatų patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Šveikauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                         

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimo Nr. T1-742  „Dėl individualios veiklos rūšių, jų fiksuotų pajamų mokesčių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė   

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimo Nr. T1-1091  „Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė   

 

 1.  

Dėl  kaimo bendruomenių projektų rėmimo programos įdiegimo keičiant Šilutės rajono savivaldybės 2009–2011 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-775,  Investicijų bei Teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programas

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rita Kamarauskienė,  Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                 

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13  sprendimo Nr. T1-309 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo tikslingumo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas                             

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2012 metų  programos patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas                             

 1.  

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

 1.  

Dėl virtuvių technologinių įrengimų perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

 1.  

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių vienbučių gyvenamųjų namų, jų dalių ir butų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji specialistė 

 

 1.  

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8810/0005:130, Kalnujų k., Degučių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  žemės sklypų, kurių kadastriniai nr. 8827/0001:256, Mockių k., Kintų k.v., Šilutės r. sav., ir Nr. 8827/0001:35, Žynių k., Kintų k.v., Šilutės r. sav.,  detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8850/0005:191, Gečių k., Ramučių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo sodų bendrijoje„Aušra“, Šilutės mieste

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Alvydas Kurlinkus, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės kamerinio dramos teatro pertvarkymo ir biudžetinės įstaigos Šilutės kamerinio dramos teatro direktoriaus atlyginimo koeficiento patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl viešosios įstaigos  Šilutės kamerinio dramos teatro 2009 metų veiklos programos pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo pakeistai viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2009 metų veiklos programai

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė                  

 

 1.  

Dėl pritarimo pakeistai viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ 2009 metų veiklos programai

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Gurevičiūtė, Jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė                  

 

 1.  

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

 1.  

Dėl  nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė  

 

 1.  

Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilutės ligoninei imti paskolą kredito linija bei įkeisti pinigines lėšas

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl komunalinių-buitinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  dydžių patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas

                       

 1.  

Dėl Savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio nemokamų atostogų

Pranešėjas Savivaldybės meras, Virgilijus Pozingis

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

INFORMACIJA „Dėl Šilutės rajono savivaldybės, viešosios įstaigos Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro dalininkės, teisių perleidimo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai“

Pranešėjas Savivaldybės meras, Virgilijus Pozingis

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis