2009-05-28   14.00 val.

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI ŠAUKIMO 29-JO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

1.           

Dėl Savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                          

2.           

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                          

3.           

Dėl savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-825 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

4.           

Dėl Šilutės rajono pedagogų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

5.           

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-302 patvirtinto  užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose  tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Bendžius, Švietimo skyriaus vedėjas

6.           

Dėl Socialinės globos skyrimo socialinės rizikos vaikui ar likusio be tėvų globos vaikui tvarkos aprašo, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-231,  pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė,  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

7.           

Dėl Socialinės globos skyrimo  vaikui ir jaunuoliui su negalia tvarkos aprašo,  patvirtinto  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-55, pakeitimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė,  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

8.           

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir specialiosios programos priemonių – 2009 metų projektų – sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, Savivaldybės gydytoja                                       

9.           

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos ir įgyvendinimo plano patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alma Vendzelienė, Savivaldybės gydytoja                 

10.       

Dėl autobusų vieno ridos kilometro įkainių nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausiasis specialistas

11.      2

Dėl važiavimo keleiviniu transportu  išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausiasis specialistas

12.       

Dėl Vytauto Ežerskio įmonės keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

13.       

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Šilutės sportas“ ir Šilutės sporto klubui „Atėnė“

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

14.       

Dėl bendro naudojimo patalpų pasidalijimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja  Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

15.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės rajono gyvenviečių susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų parengimas“

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

16.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

17.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas“

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

18.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas “

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja                   

19.       

Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ dalininkų susirinkime ir 2009 metų dalinio veiklos finansavimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

20.       

Dėl sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Šilutės miesto darbininkų mikrorajono gatvių rekonstrukcija. II etapas“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vaidotas Martinkus, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas                   

21.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2014 metams 2008 m. monitoringo ataskaitai

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rita Kamarauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė                   

22.       

Dėl Šilutės rajono 2005–2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407,  papildymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rita Kamarauskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė  

                

23.       

Dėl  Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas                   

24.       

Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:81, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano  rengimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

25.       

Dėl  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:418, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Georgijus Čvanovas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Eglė Limbienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                             

26.       

Dėl  Šilutės rajono komunalinių atliekų tvarkymo 2009-2013 metų plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas                   

27.       

Dėl Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas –gamtosaugininkas         

28.       

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos   2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-810 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero fondo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Juozas Sauspreškis, Tarybos sekretorius  

29.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimo Nr. T1-164 „Dėl priemokos prie pareiginės algos savivaldybės administracijos direktoriui Šarūnui Laužikui skyrimo“ papildymo

Pranešėjas Alvidas Šimelionis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

30.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2008 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Saulius Stankevičius, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas   

                                                        

31.

Dėl leidimo imti paskolą

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                           

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės meras

 

 

Savivaldybės meras                                                                              Virgilijus Pozingis